Seminārs Eiropas Brīvprātīgā darba akreditētajām organizācijām

Lai uzlabotu programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” īstenoto Eiropas Brīvprātīgā darba projektu kvalitāti, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 8. jūnijā aicina uz bezmaksas semināru

Tavs Eiropas Brīvprātīgā darba projekts netika apstiprināts? Iespējams vēl neesi iesniedzis nevienu projektu, jo tas šķiet pārāk sarežģīti? 

Varbūt projektu īstenošanas laikā organizācijai radušies specifiski jautājumi vai arī vēlies noskaidrot, kā labāk izplatīt projekta rezultātus un kā veiksmīgāk izmantot publicitātes noteikumus? Tad šis seminārs ir kā radīts tieši tev!

Semināra mērķa grupa: programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu Eiropas Brīvprātīgais darbs iesniedzēji - akreditēto organizāciju pārstāvji. 

Norises vieta: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Mūkusalas ielā 41, Rīgā).

Norises laiks: 8. jūnijs no plkst. 14:00 līdz plkst. 16:00.

Darba programma:

-Eiropas Brīvprātīgā darba projektu kvalitātes kritēriji;

-Biežākās kļūdas, ko pieļauj, iesniedzot un īstenojot Eiropas Brīvprātīgā darba projektus;

-Praktiski ieteikumi un labās prakses piemēri;

-2015. gada aktualitātes “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos;

-Jautājumi un atbildes par projektu veidlapu aizpildīšanu;

-Noteikumi par projektu rezultātu publicitāti.

Lai pieteiktos semināram, lūdzam aizpildīt tiešsaistes pieteikuma anketu http://bit.ly/1FkdXQN.

Pieteikšanās iespējama līdz 2. jūnija plkst. 17:00. Apstiprinājumu dalībai semināram nosūtīsim uz elektroniskā pasta adresi līdz 5. jūnija plkst. 12:00.

Uz tikšanos seminārā!