Saskaņotas metodoloģiskās vadlīnijas darbam ar mērķa grupas jauniešiem projektā “PROTI un DARI!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir saskaņojusi aģentūras iepirkto nozares ekspertu izstrādātās metodoloģiskās vadlīnijas darbam ar mērķa grupas jauniešiem projektā “PROTI un DARI!” (turpmāk – metodoloģiskās vadlīnijas).

Vadlīniju mērķis ir sniegt metodoloģisko atbalstu pašvaldībām darbam ar mērķa grupas jauniešiem, veidojot stratēģiskās partnerības pašvaldībās un radot ilgtermiņa sadarbības modeli, ko pašvaldība varētu izmantot arī pēc projekta noslēguma.

Metodoloģiskās vadlīnijas sniedz ieteikumus pašvaldībām un to stratēģiskajiem partneriem par tiem deleģēto funkciju veikšanu projekta ietvaros, tajā skaitā par mērķa grupas jauniešu sociālās situācijas apzināšanu, par pamata un padziļināto profilēšanu un tās rezultātiem, par mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu izstrādi un īstenošanu.
Ar metodoloģiskajām vadlīnijām var iepazīties šeit (sadaļā “Metodiskie materiāli”).

Metodoloģiskajās vadlīnijās ietvertās veidlapas būs pieejamas Word formātā kā atsevišķi darba faili, lai pašvaldības varētu izmantot tās darbam ar mērķa grupas jauniešiem. Veidlapas būs pieejamas sadaļā “Informācija pašvaldībām - ”Sadarbības līgumu slēgšana”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā  par metodoloģisko vadlīniju saturu lūdzam sazināties ar aģentūras Struktūrfondu daļas projektu vadītājām Violu Korpu, (tālr.: 67356250, e-pasts: viola.korpa[at]jaunatne.gov.lv)   un Ingu Adamoviču, (tālr.: 67356268, e-pasts: inga.adamovica[at]jaunatne.gov.lv) 

 

 Informācija publicēta 28.10.2015.