Saņemts atbalsts Tērvetes novada jauniešu centra darbības nodrošināšanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izsludinātajā Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam atklātā projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu" atbalstīts Tērvetes novada domes iesniegtais projekta pieteikums "Esmu TĒRVETnieks", ko īstenos Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centrs, sadarbībā ar biedrību "Tērvetnieki".

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam finansējuma ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra nepārtrauktu darbību un attīstību, pilnveidojot dažādu sociālo grupu, tostarp sociālā riska jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un radot labvēlīgu vidi neformālajai izglītībai, tādējādi rosinot jauniešu līdzdalību Tērvetes novada dzīves veidošanā un sabiedriskajos procesos kopumā. Projekta aktivitātes plānotas, lai jauniešos izkoptu patriotiskas jūtas gan pret dzimto novadu, gan Latviju, gan Eiropas Savienību, un palīdzētu jauniešiem uztvert sevi kā Latvijas un Eiropas Savienības pilsoni.

Projekta ietvaros plānotas vairākas aktivitātes, kuru mērķauditorija būs Tērvetes novada 18 jaunieši vecumā no 13 līdz 24 gadiem.
Tuvākais pasākums notiks maija nogalē - velobrauciens, šis brauciens sniegs iespēju apskatīt Tērvetes novada apskates vietas un apkārtni, uzzināt to izcelsmi un nozīmi, kā arī tiks popularizēts veselīgs un aktīvs dzīves veids. Velobrauciens būs liels ieguldījums  jauniešos, jo velobrauciena ietvaros, tiks uzlabota jauniešu fiziskā sagatavotība, kā arī ieguldījums sabiedrībai, jo velobrauciena laikā, tiks sakoptas šīs Tērvetes novada apskates vietas.

Jūlija mēnesī plānotas 2 aktivitātes: pludmales volejbola sacensības, šis ir ikgadējs pasākums, kas jau ir ieviesta un saglabāta  tradīcija, kuras laikā jaunieši ar komandas palīdzību sacenšas un iepazīst sporta veidu, taču fotoorientēšanās sacensības, kas notiek Tērvetes novada svētku ietvaros, ir viens no visapmeklētākajiem pasākumiem gada laikā. Šī pasākuma uzdevums- izmantojot radošo domāšanu, no attēla fragmenta un leģendas atrast nepieciešamo vietu. Pasākums ir izzinošs un sacensību garu veicinošs. Jūlija nogalē tiek plānotas neformālās izglītības apmācības "Es- dzimis līderis", kuru laikā jauniešiem būs iespēja 2 apmācītāju vadībā iepazīt līderību un komandas darbu, sinerģiju, kā arī tiks izmantotās neformālās izglītības metodes.

Augustā notiks 3 dienu ilgas neformālās izglītības apmācības "Nacionālie dārgumi", kuru laikā jauniešiem būs iespēja iepazīt Latviju, nacionālo identitāti un patriotisma jēdzienu. Apmācību ietvaros jaunieši tiks rosināti rūpēties par apkārtējo vidi un saudzēt Latvijas dabu. Apmācību laikā tiks izmantotas neformālās izglītības metodes -mācību ekskursija, kā arī radošās darbnīcas.
Septembrī tiks rīkots ļoti vērtīgs pasākums "Karjeras diena", kura ietvaros jaunieši tiks iepazīstināti ar dažādām profesijām un nodarbošanās iespējām, kas motivēs un ieinteresēs meklēt darbu Latvijas robežās.

Informācija par projekta aktualitātēm un plānoto - Jauniešu centra sociālo tīklu profilos (www.draugiem.lv/tjauniesi, www.facebook.com/tjauniesi), Tērvetes novada mājaslapā www.tervetesnovads.lv, Tērvetes novada domes informatīvajā izdevumā "Laikam Līdzi", laikrakstā "Zemgale", kā arī novada sabiedriskajās vietās, kur tiks izvietotas afišas un informācija.

Informāciju sagatavoja Līga Samohvalova.