Saldū izveidots multifunkcionāls jauniešu centrs!

2012. gada 13. martā Saldū (Lielā iela 3) notika projekta „Jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centra (JIC) „Šķūnis” paplašināšana multifunkcionālai darbībai” atklāšana.  Līdz ar to Saldū ir izveidots multifunkcionāls jauniešu centrs, paplašinot esošo JIC „Šķūnis” - rekonstruējot ēkas neizbūvēto daļu. Projekts realizēts Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Paplašinātā centra atklāšanā piedalījās pārstāvji no Saldus novada domes, Šveices Konfederācijas vēstniecības, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”, Saldus bērnu un jaunatnes centra, kā arī būvniecības dabu veicēji un citas projekta īstenošanā iesaistītās personas. Klausoties vietējo jauniešu muzikālo sniegumu, klātesošie pārliecinājās, ka Saldū netrūkst radošu un aktīvu jauniešu, un priecājās, ka viņiem nu ir sava vieta talanta attīstīšanai ! http://www.tvskrunda.lv/?id=1113
 
Īstenojot projektu „Jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centra (JIC) „Šķūnis” paplašināšana multifunkcionālai darbībai”, ir atbalstīta Saldus jauniešu domes „Es un mēs” iniciatīva, kas, apkopojot Saldus novada jauniešu viedokļus, ierosināja paplašināt esošo centru.
 
Saldus un apkārtējo novadu jauniešiem centrs sniegs vairākas vērtīgas iespējas jaunajās telpās, piemēram, jaunieši varēs piedalīties semināros, lekcijās un apmācībās (ar nakšņošanas iespējām), kā arī iesaistīties vietējās, Latvijas un starptautiska līmeņa  projektu aktivitātēs, tādējādi iegūstot vērtīgas zināšanas, prasmes, iemaņas un pieredzi. Dažādajās aktivitātēs varēs iesaistīsies jaunieši ne tikai no Saldus pilsētas, bet arī no tālākām vietām.
 
Jaunajās telpās noritēs radoši brīvā laika pavadīšanas veidi, nodrošinot praktizēšanas iespējas jaunajiem mūziķiem, dejotājiem, vingrotājiem, fotogrāfiem un citām interešu grupām. Multifunkcionālais jauniešu centrs koordinēs darbu ar jaunatni Saldus novadā, sadarbojoties ar jaunatnes darbā iesaistītajiem pagastu pārstāvjiem.
 
Līdz ar projektu tiks uzlabota Saldus un apkārtējo novadu jauniešu dzīves kvalitāte, piedāvājot daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas un neformālās izglītības iespējas, atbalstot jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedrisko aktivitāti.
 
Saldus multifunkcionālā jauniešu centra izveide tika finansēta no Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” līdzekļiem, kā arī Saldus novada pašvaldības līdzfinansējuma. Projekta kopējās izmaksas ir 122 737, 92LVL.
 
Šis ir jau trešais izveidotais un atklātais multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Kopš 2012. gada decembra veiksmīgi jau darbojas multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri Ilūkstē un Tukumā.
 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta īstenotājs ir valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.