Salacgrīvā atvērts multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

2013. gada 30. maijā Salacgrīvā (Sila ielā 2) tika atklāts Salacgrīvas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, turpmāk sniedzot apkārtnes jauniešiem iespēju izmantot modernas un jauniešiem draudzīgas telpas. Bijušajās „Dienas centrs bērniem” telpās, kurās atrodas Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs, ir veikts vērienīgs remonts, kā arī ēkai uzcelts trešais stāvs, kurā paredzēts organizēt seminārus, izglītojošus un apmācību pasākumus, kā arī radošās nodarbības un tematiski izklaidējošās pēcpusdienas. Centrs ir vieta, kur jauniešiem (13- 25 gadi) lietderīgi pavadīt brīvo laiku un radīt un īstenot dažādas idejas.

Ar biroja tehniku aprīkotā telpā ir pieejama informācija par jauniešu iespējām iesaistīties dažādās aktivitātēs un projektos. Iekārtota arī istaba brīvā laika aktivitātēm – tā aprīkota ar spēlēm un atbīdāmu tāfeli. Pieejama arī plaša zāle ar stikla sienām - konferencēm un sarīkojumiem. No blakus esošās āra terases veras skats uz Salacgrīvu un jūru. Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā jaunieši varēs izmantot garderobi, dušu un nelielu apspriežu telpu, kā arī centra telpās ir viss nepieciešamais inventārs, kas nepieciešams nakšņošanas nodrošināšanai vairāku dienu pasākumu laikā.

Projekts “Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide” tika īstenots Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”  ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 202 106,53 Ls apmērā, no tiem 129 949,53 Ls ir Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums.