Sākas pieteikšanās neformālās izglītības apmācībām "Daudzveido savu rītdienu!"

Aicinām piedalīties neformālās izglītības apmācībās jauniešus ar redzes traucējumiem un aktīvus jauniešus, kuri vēlas īstenot kopīgus projektus! Apmācības notiks: 2015.gada 06.-08.marts, Latgales reģionā, viesu namā "Rāznas līcis" (http://www.raznaslicis.lv/), Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā.

Apmācību mērķis: Veicināt jauniešu mērķu un ideju īstenošanu, veidojot dalībnieku starpā ilgtspējīgu sadarbību un sniedzot atbalstu personiskās izaugsmes attīstībā.

Apmācību uzdevumi: 

-iedrošināt un radīt jauniešiem telpu, kur būtu iespēja atklāt sevī vēl līdz šim nezināmo;
-radīt izpratni par neformālo izglītību, tās būtību, vērtībām un pamatprincipiem;
-iesaistīt neformālās izglītības procesā - pilnveidot sevi, iepazīties, būt un mācīties kopā, kā arī dalīties pieredzē;
-veicināt jauniešu savstarpējo sadarbību, izvirzot mērķus nākotnei. 

Dalībnieku profils: Jaunieši vecumā no 16-25 gadiem (jaukta grupa). Apmācībās paredzēti 22 dalībnieki - 11 jaunieši ar redzes traucējumiem + 11 jaunieši, kuri strādā/ ir kopā, vai ir ieinteresēti sadarboties nākotnē ar jauniešiem, kuriem ir redzes traucējumi.

Apmācības vadīs: Gunta Kelle, Normunds Pīlips, Rudīte Muraševa 

Piesakies apmācībām, izpildot pieteikuma anketu http://ejuz.lv/audzveidoitdienuatgale līdz 2015. gada 23. februārim. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 25. februārim (ieskaitot)

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani: 

Mudīte Kiseļova 
Latgales reģionālā koordinatore 
tālr.: 26467137 
mudite.kiselova[at]gmail.com