Sāk griezties ,,Veselības karuselis’’

Vesels un izglītots jaunietis ir Eiropas nākotnes veidotājs. Neformāla jauniešu grupa no Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra ,,Zeimuļs’’ 14.janvārī uzsāk jauniešu iniciatīvas ,,Veselības karuselis’’ realizāciju.

Projekta līderi  - 9 jaunieši no dažādām pilsētas izglītības iestādēm ir ieplānojuši interesantu, atraktīvu iniciatīvu, kuras laikā apgūs dažādas prasmes paši, iesaistīs iniciatīvā 30 citus pilsētas jauniešus un kopīgi neformālā vidē, ar neformālās izglītības metodēm apgūs dažādas ar veselību saistītas tēmas:
•    pirmā palīdzība,
•    veselīgs uzturs,
•    fiziskās aktivitātes jeb ,,sports visiem’’,
•    nē – visa veida atkarībām,
•    reproduktīvā veselība.

Piedāvātais projekts būs līdzdalība, atraktivitāte, kopīga mācīšanās, zināšanas, prasmes, jaunas idejas, ieceres nākošajiem projektiem. Iniciatīva būs pārdomāta, atraktīva, izglītojoša un mūsdienīga.

Iniciatīvas mērķis:
•    veicināt Rēzeknes pilsētas jauniešu aktīvu līdzdalību savas un citu veselības saglabāšanai.

Galvenie uzdevumi:
•    palīdzēt jauniešiem apgūt un ievērot veselības pamatnosacījumus;
•    attīstīt pilsētas jauniešiem prasmes un iemaņas pirmās palīdzības sniegšanai;
•    noorganizēt interaktīvu apmācību nedēļu pilsētas jauniešiem par veselības jautājumiem ,,Tas jāzina katram’’ (jaunieši, kuri piedalīsies šajā apmācību nedēļā, varēs darboties kā multiplikatori savās izglītības iestādēs);
•    apkopot idejas, kā ikdienā ievērot veselīga dzīvesveida pamatnosacījumus;
•    iemācīties sadarboties, paust savu viedokli, organizēt.

Iniciatīvai paredzēti vairāki posmi.

No 14.01. līdz 04.03.2013. ir paredzēts projekta sagatavošanas posms, kura laikā notiks projekta darba grupas saliedēšanas aktivitātes, pienākumu sadalīšana, sabiedrības informēšana par iniciatīvu, ievadsanāksmju organizēšana, gatavošanās iniciatīvas aktivitātēm.

No 04.03. līdz 22.03.2013. notiks gatavošanās interaktīvajai apmācību nedēļai ( nepieciešamo materiālu iegāde, aktivitāšu saplānošana u.c.).
Iniciatīvas galveno pasākumu īstenošanas posms plānots no 25.03. – 29.03.2013., kad tiks organizēta interaktīvā apmācību nedēļa ,,Tas jāzina katram’’. Šīs nedēļas laikā 40 pilsētas jaunieši interaktīvā veidā izzinās vairākus ar veselību saistītus jautājumus, apgūs aktivitātes ,,sports visiem’’, diskutēs par veselību, piedalīsies radošās darbnīcās.

12.04.2013.tiks organizēts ,,Veselības ideju tirdziņš’’, kura laikā jaunieši apkopos atbildes uz jautājumu,  kādus pasākumus, aktivitātes, projektus par veselības tēmu jaunieši vēlas Rēzeknes pilsētā. Visas idejas tiks apkopotas ,,Ziņojumu lapā’’, kura tiks iesniegta :
•    Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu vadītājiem;
•    Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistiem;
•    Rēzeknes pilsētas Domes deputātiem;
•    Rēzeknes jauniešu Domes pārstāvjiem;
•    Rēzeknes pilsētas jaunatnes lietu speciālistei;
•    Izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvaldēm.

Ziņojumu lapa būs pieejama arī ARPC mājas lapā.
No 15.04. – 26.04.2013. būs projekta izvērtēšana. Šajā posmā projekta līderi atbildēs uz jautājumiem – vai projekta tēmas bija aktuālas, vai projekta uzdevumi tika sasniegti, vai jaunieši guva jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi.
Projekta noslēgumā kopīgi tiks sagatavota projekta atskaite.

Iniciatīvas realizācijas laikā mēs apgūsim prasmes, kas mums noteikti noderēs turpmākajā dzīvē. Mēs plānosim, organizēsim, mācīsimies, mācīsim, sadarbosimies, risināsim problēmas, pieņemsim lēmumus. Kopā darbojoties mums viss izdosies!