Rūjienā atklāts Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs

2012. gada 21. septembrī tika atklāts Rūjienas novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs ar svinīgajām uzrunām, lentas pārgriešanu, improvizētu centra ikdienas izspēlēšanu, muzikālu talantu sniegumu un pārliecību, ka Rūjienas novada pašvaldības prioritāte ir jaunatne, tātad – nākotne!

Papildinot jau tā plašo interešu izglītības piedāvājumu, sešus gadus zem kultūras nama jumta darbojas jauniešu dienas centrs kā otrās mājas mazākajiem skolēniem un radošu iespēju vieta — vidusskolēniem. Laika gaitā centra telpas kļuva nedaudz par šauru, jo tās bija jādala arī ar nevalstiskajām organizācijām, aktīvo novada kultūras dzīvi un pieaugušo izglītības pasākumiem.

Tāpēc, pašvaldības attīstības daļas speciālistes Ingūnas Prauliņas virzīts, tapa realizēts vēl viens projekts centra paplašināšanai. Virs jauniešu centra tika izbūvēti kultūras nama bēniņi, ierīkojot tur gan hosteli ar virtuvi, dušas telpām, istabiņām, kur izmitināt līdz 20 viesiem, gan telpas galda spēlēm, atpūtai, psihologam un centra vadītājam.

Būtiski, ka centrs ir pieejams arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Šādi projekti, kur liela vērība ir tieši vides pieejamībai, Latvijā pagaidām ir tikai divi, un viens no tiem — Rūjienā. Ciešā sadarbība ar VSAC Vidzeme Rūjas filiāles klientiem ir bijusi iemesls pielikt pūles labvēlīgu apstākļu radīšanai arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Papildus izveidotās telpas multifunkcionālajā centrā būs kā pamats jaunu aktivitāšu un pasākumu organizēšanā jauniešu mērķa auditorijai ne tikai Rūjienas novada, bet arī kaimiņu novadu (Mazsalacas un Naukšēnu) jauniešiem. Mērķtiecīgi un sistemātiski iesaistot pusaudžus un jauniešus centra pasākumos un aktivitātēs, tikts uzlabota brīvā laika pavadīšanas problēma novadā. Jaunieši varēs īstenot dažādus aktīvās atpūtas, sporta un izglītojošos pasākumus. Rekonstruētās telpās būs iespējams realizēt starptautiskus projektus ar citu valstu jauniešu piedalīšanos, jo būs iespējams plānot vairāku dienu/nedēļu aktivitātes, nodrošinot naktsmītni centra telpās.

Kā centra galvenās aktivitātes paredzētas diskusijas par jauniešiem aktuālākajām tēmām, izglītojošie semināri un apmācību cikli. Savas radošās idejas pusaudži varēs izpaust „radošajās darbnīcās”. Centrā būs iekārtota telpa, kurā varēs veikt psihologu u.c. speciālistu konsultācijas (līdz šim konsultācijas nav iespējams veikt telpu trūkuma dēļ). Projekta aktivitātē tiks iesaistīti pusaudži no riska ģimenēm, tā sekmējot viņu reintegrāciju sabiedriskās dzīves aktivitātēs.

Rūjienas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide tika finansēta no Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” līdzekļiem, kā arī Rūjienas novada pašvaldības līdzfinansējuma. Projekta kopējās izmaksas ir 120 980,11 LVL.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros veiksmīgi jau darbojas izveidotie multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri Ilūkstē, Tukumā, Saldū, Burtniekos, Kandavā, Pļaviņās, Madonā, Alūksnē, Dagdā un Gulbenē.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta īstenotājs ir valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.