Rosini apetīti Zviedrijā – ievads, kā lietot programmu Erasmus+ starptautiskajā jaunatnes darbā

Apmācību galvenā ideja – sajust, ko nozīmē darbs ar jauniešiem starptautiskā vidē, ļaut jauniešiem pašiem saprast, kādas ir starptautiskuma priekšrocības. Sniegt spēcīgu pirmo pieredzi starptautiskajos jauniešu projektos, lai motivētu dalībniekus izmantot programmu Erasmus+. Tās norisināsies no 8. līdz 12. oktobrim, Zviedrijā. Pieteikšanās līdz 15. jūnijam.

Apmācību uzdevumi:
izmēģināt neformālo izglītību un starpkultūru mācīšanos;
izbaudīt pirmo jauniešu starpkultūru projekta pieredzi;
apmainīties ar vietējā mēroga jauniešu aktivitātēm starptautiskā kontekstā;
izzināt atbalsta iespējas, kas pieejamas programmas Erasmus+ ietvaros;
saprast, kā dalībnieku vietējā darba praksē var gūt labumu no starptautiskā konteksta .

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 15. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-in-sweden-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.4263/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. 

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. 

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija: Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv