Romāna Putāna lekcija „Kā Eiropas Savienība ietekmē mūsu ikdienu, jeb par ko lemj ES?”

Kā Eiropas Savienībā tiek pieņemti lēmumi? Kuras nozares ir Eiropas Savienības institūciju un kuras katras valsts pārziņā? Lai pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām saņemtu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, aicinām apmeklēt lekciju „Kā Eiropas Savienība ietekmē mūsu ikdienu, jeb par ko lemj ES?” trešdien, 19.martā no plkst.16.00 līdz 18.00 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Pasākumā uzzināsiet:

-Kāds ir ES un dalībvalstu lēmumu pieņemšanas kompetenču sadalījums?
-Kādas ir Eiropas Parlamenta, vienīgās tieši vēlētās ES iestādes, pilnvaras lemt par ikvienam Latvijas iedzīvotājam būtiskiem jautājumiem?
-Kuras jomas regulē ES un kurās likumdošana ir vienīgi dalībvalstu ziņā? 

Lekciju vadīs Mag.soc.sc. Romāns Putāns. Doktora zinātniskā grāda pretendents, pētnieks un lektors Eiropas studiju maģistra programmā Latvijas Universitātē (LU). Sociālo zinātņu maģistra grādu Eiropas studijās ieguvis 2007.gadā LU. Kopš 2009.gada pētnieks LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskajā centrā, un kopš 2011.gada arī LU Žana Monē (Jean Monnet) Izcilības centra pētnieks. R.Putāna pētnieciskās intereses saistās ar klientu apkalpošanu un stratēģisko plānošanu valsts pārvaldē.

R.Putāns: „Ir būtiski izprast, kā notiek lēmumu pieņemšanas process ES, jo pēc Eiropas Parlamenta ievēlēšanas turpmākos piecus gadus jaunajam sasaukumam ar dalībvalstu valdībām būs līdzvērtīgas tiesības pieņemt likumus gandrīz visās ES tiesību jomās, kas tieši ietekmēs arī Latvijas iedzīvotāju ikdienu.”

Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā notiks 2014.gada 24.maijā, kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti.

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām interesentus pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi esmaj[at]esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445. 

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas!

Papildu informācija: Anita Jansone, Eiropas Savienības mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu vadītāja, t.67085446, e-pasts: anita.jansone[at]esmaja.lv