Rīgas jauniešu centrs "Kaņieris” izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu

Publicitātes foto

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu, kurā var piedalīties Rīgas jaunieši vai jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem un gūt finansiālu atbalstu 300 € apmērā.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

Iniciatīvu projekti iesniedzami IKSD Klientu apkalpošanas centrā Kr. Valdemāra ielā 5, 2.stāvā (ieeja no Kr. Valdemāra ielas) līdz 2015. gada 2. martam (plkst. 16.00). Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu roberta.egle@riga.lv. Konkursa nolikums pieejams: http://www.kopnica.lv/lv/par_mums/iniciativu_konkurss/. 

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

1. neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;

2. āra dzīves aktivitātes;

3. jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā;

4. fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, utt.);

5. radoša pašizpausme (piemēram, radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana).

"Jauniešiem, kuri vēl domā, ieteiktu noteikti izmantot iespēju, jo realizēt savu ideju, ir fantastiski. Var iegūt daudz jaunu kontaktu un atziņu. Svarīgākais, ko pēc projekta sapratu, mani draugi ir fantastiska komanda. Patīkami pārsteidza Kaņiera atbalsts un iespējas," tā par iniciatīvu konkursa iespējām projekta „Rīga velo acīm” īstenotāja Sandra Gabrena.

Anastasija Ribaka, iniciatīvas „Ko čukst Rīgas ēkas?” īstenotāja atzīst, ka: „Mani patīkami pārsteidza, kā mēs izveidojām savu izstādi Rīgas centrā, neskatoties uz to, ka darbiņu bija pietiekami daudz. Jauniešu iniciatīva man iemācīja, ka ir iespējams realizēt savus sapņus vai vismaz būt kādu solīti tuvāk to virzienā.”

Darbnīca par iniciatīvu projektu ideju radīšanu un pieteikumu aizpildīšanu notiks 17. februārī plkst. 17.00 Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” (Kaņiera iela 15).

Visi iesniegtie projekti to autoriem klātienē būs jāprezentē konkursa komisijai 12. martā plkst. 17.00 Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” (Kaņiera iela 15).

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie Rīgas jauniešu centra „Kaņieris” sirds Robertas Egles (roberta.egle@riga.lv).

Rīgas jauniešu centrs „Kaņieris” ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību. Jauniešu centra uzdevums ir radīt un ikdienā uzturēt iekļaujošu, labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi. "Kaņiera" motors ir Rīgas jaunatnes organizācijas, to vajadzības un izaicinājumi attīstībai. 2014. gadā RJC "Kaņieris" ir notikuši 283 pasākumi, ko apmeklējuši 3545 jaunieši. Vairāk informācijas: www.kopnica.lv