Rīgas jauniešu centrs „Kaņieris” izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu, kurā var piedalīties Rīgas jaunieši vai jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem un gūt finansiālu atbalstu 300€ apmērā.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

Iniciatīvu projekti iesniedzami IKSD Klientu apkalpošanas centrā Kr. Valdemāra ielā 5, 2.stāvā (ieeja no Kr. Valdemāra ielas) līdz 2014.gada 29.septembrim (plkst. 16.00). Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu roberta.egle[at]riga.lv. Konkursa nolikums pieejams www.kopnica.lv/jaunumi 

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
1.neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;
2.āra dzīves aktivitātes;
3.jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā;
4.fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, utt.);
5.radoša pašizpausme (piemēram, radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana).

"Jauniešiem, kuri vēl domā, ieteiktu noteikti izmantot iespēju, jo realizēt savu ideju, ir fantastiski. Var iegūt daudz jaunu kontaktu un atziņu. Svarīgākais, ko pēc projekta sapratu, mani draugi ir fantastiska komanda. Patīkami pārsteidza Kaņiera atbalsts un iespējas", tā par iniciatīvu konkursa iespējām vasaras projekta „Rīga velo acīm” īstenotāja Sandra Gabrena.

Artūrs Šilbergs viens no iniciatīvas „Maskačkas jaunieši – sportosim kopā!” realizētājiem jauniešus rosina: „Lieki neuztraukties, ka kaut kas nesanāks, jo nekas grūts jau nav, vajag tikai ar prieku attiekties pret ieplānoto.”

Informatīvā tikšanās par veiksmīgu iniciatīvu projektu pieteikumu aizpildīšanu notiks 16.septembrī plkst. 17.00 Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” (Kaņiera iela 15).

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie Rīgas jauniešu centra „Kaņieris” sirds Robertas Egles (roberta.egle[at]riga.lv)

Rīgas jauniešu centrs „Kaņieris” ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību. Jauniešu centra uzdevums ir radīt un ikdienā uzturēt iekļaujošu, labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi. "Kaņiera" motors ir Rīgas jaunatnes organizācijas, to vajadzības un izaicinājumi attīstībai. 2014.gadā RJC "Kaņieris" ir notikuši 179 pasākumi, ko apmeklējuši 1741 jaunieši.