Rīgas jauniešu centrs „Kaņieris” izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu, kurā var piedalīties Rīgas jaunieši vai jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem un gūt finansiālu atbalstu 300€ apmērā.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

Iniciatīvu projekti iesniedzami IKSD Klientu apkalpošanas centrā Kr. Valdemāra ielā 5, 2.stāvā (ieeja no Kr. Valdemāra ielas) līdz 2013.gada 28.martam (plkst. 16.00). Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu roberta.egle[at]riga.lv. Konkursa nolikums pieejams www.kopnica.lv 

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

1.neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;
2.āra dzīves aktivitātes;
3.jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā;
4.fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, utt.);
5.radoša pašizpausme (piemēram, radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana).

"Iniciatīvas atbalsts sniedz iespēju izpausties, radot kolosālus projektus, kurus būtu grūti veikt bez finansiālā atbalsta. Un galvenais! Šiem darbiem ir pievienotā vērtība- pieredze darbu veidošanā, saziņā, darbi ir kā mācība pārējiem, tie iederas un noder citos pasākumos.", tā par iniciatīvu konkursa iespējām pērnā gada dalībnieks Staņislavs Jaškuls.

Iepriekšējā gada septembrī izsludinātā konkursa ietvaros laika posmā no 2013.gada 10. oktobra līdz 15. decembrim tika realizētas 11 jauniešu iniciatīvas.

Informatīvā tikšanās par veiksmīgu iniciatīvu projektu pieteikumu aizpildīšanu notiks 11.martā plkst. 17.00 Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” (Kaņiera iela 15).

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie Rīgas jauniešu centra „Kaņieris” sirds Robertas Egles (e-pasts: roberta.egle[at]riga.lv)

Rīgas jauniešu centrs „Kaņieris” ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību. Jauniešu centra uzdevums ir radīt un ikdienā uzturēt iekļaujošu, labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi. "Kaņiera" motors ir Rīgas jaunatnes organizācijas, to vajadzības un izaicinājumi attīstībai. 2013.gadā RJC "Kaņieris" ir notikuši 199 pasākumi, ko apmeklējuši 2533 jaunieši.