Rīgā notiks konference par digitālo jaunatnes darbu

Šī gada 6. oktobrī simts jaunatnes darbinieki, izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvji no visas Latvijas tiksies vienas dienas konferencē ''DigiGo - Digitālais jaunatnes darbs'', kuras galvenā tēma ir informācijas tehnoloģiju, digitālo un sociālo mediju pratība un pielietojamība jaunatnes darbā.

Konferences mērķis ir izzināt informācijas tehnoloģiju, sociālo un digitālo mediju pielietošanas svarīgumu un iespējas darbā ar jaunatni, saprast digitālā jaunatnes darba jēdzienu un realitāti Latvijā, veicināt izpratni par digitālo mediju un tehnoloģiju izmantošanu jaunatnes darbā, kā arī apzināties inovatīvus risinājumus un konceptus jaunatnes darba digitalizācijai.

''Informācijas tehnoloģiju un digitālo mediju nozīme jaunatnes darbā turpina pieaugt. Jaunās tehnoloģijas piedāvā aizraujošas iespējas radoši un efektīvi iesaistīt jauniešus, taču jaunatnes un izglītības jomā strādājošajiem joprojām pietrūkst aprīkojuma, kompetenču, pārliecības un stratēģiska skatījuma, lai atbilstoši reaģētu uz tehnoloģiju un jauniešu dzīves stila attīstības tendencēm,'' stāsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Vladislava Šķēle. ''Konferences pamatdoma ir veicināt izpratni par digitālo jaunatnes darbu, kā arī palīdzēt jaunatnes darbiniekiem praktiski apgūt digitālos medijus, lai viņi justos pārliecinātāki virtuālajā vidē un zinātu, kādi ir šobrīd pieejamie rīki un kādiem mērķiem tos var izmantot.''

Digitālajam jaunatnes darbam ir tieši tādi paši uzdevumi kā tradicionālajam jaunatnes darbam, tostarp atbalstīt jauniešu personisko un profesionālo izaugsmi, aktīvu līdzdalību, uzlabot viņu dzīves apstākļus un panākt, lai jaunieši tiktu sadzirdēti. Jaunatnes darbs internetā var notikt gluži tāpat kā jauniešu centros vai pilsētas ielās, kā to apstiprina dažu citu Eiropas valstu pieredze, piemēram, Somijas un Īrijas.

''Jaunatnes darbiniekiem ir nepieciešams attīstīt mediju lasītprasmi, mācīties izmantot digitālos medijus darbā ar jauniešiem, mijiedarboties interneta vidē, saprast drošību internetā, tiešsaistes aktīvismu un līdzdalību, gūt zināšanas par autortiesībām, programmēšanu, digitālā jaunatnes darba tehniskajiem aspektiem, prast izmantot digitālās spēles mācību un personības izaugsmes darbā, kā arī atbalstīt jauniešus viņu pašizpausmē, kas notiek interneta vidē, lai palīdzētu jauniešiem kļūt par zinošiem un atbildīgiem digitālo mediju lietotājiem, kas prot jaunās tehnoloģijas izmantot, lai risinātu problēmas un ietekmētu norises savā dzīves vidē,'' stāsta Vladislava Šķēle. ''Daļa no šīm tēmām tiks skatīta arī reģionālās konferences programmas ietvaros.''

Konference būs skatāma arī tiešsaistē: www.nvotv.lv/lv/. Žurnālisti konferenci ir aicināti apmeklēt, iepriekš elektroniski vai telefoniski piesakoties.

Reģionālo konferenci organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību ''Līdzdalības platforma'' un nodibinājumu ''Baltijas Reģionālais fonds'' Latvijas un Šveices sadarbības programmas ''Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos'' ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu ''Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos'' meklējiet tīmekļa vietnēs www.jaunatne.gov.lv un www.swiss-contribution.lv.

Darba programma

 

Par pasākumu atbildīga:
Vita Vodinska
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
Projektu koordinatore
Tālr.: 67356289
e-pasts: vita.vodinska@jaunatne.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Inese Priedīte
Konferences sabiedrisko attiecību koordinatore
Tālr.: 29752136
e-pasts: priedite.inese@gmail.com