Rēzeknē noritēs jauniešu iniciatīvas projekts - „Atrodi sevi tumsā!

No 29. oktobra līdz 3. novembrim Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, noritēs Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogrammas 1.2. "Jauniešu iniciatīvas" finansēts projekts Karjeras labirints "Atrodi sevi tumsā!", kuru īstenos deviņu jauniešu iniciatīvas grupa. Projektu iesniegusi biedrība „Tauriņi”.

Mūsdienās ikvienam ir nepieciešams nepārtraukti uzlabot savas prasmes un apgūt jaunas kompetences. Tāpēc karjeras izvēles un attīstības koordinēšanas pasākumus vairs nevar uzskatīt vienīgi par lietderīgu atbalstu indivīdam pārejā no viena izglītības līmeņa uz citu. Lai pielāgotos mainīgajām darba tirgus vajadzībām un uzņēmumu konkurētspējai, ir jāspēj ātri reaģēt darba vides mainīgajos procesos, radot efektīvu rezultātu. Mācīšanās, sevis pilnveidošana, sava potenciāla apzināšana ir tieši tas, kas mūsdienās ir kļuvusi par galveno faktoru konkurences izturēšanā un veiksmē.

Tieši ar šādu ideju deviņi aktīvi jaunieši nedēļas laikā pulcēs 25 citus jauniešus, lai vēlreiz aktualizētu, cik svarīga ir savas karjeras plānošana un veidošana, cik būtiski apjaust jau šobrīd katra individuālos talantus, jo, iespējams, nākotnē tos var izmantot sava biznesa uzsākšanā. Iniciatīvas grupas jaunieši, kuri izstrādājuši projektu akcentē arī karjeras vadības aspektus.

Jēdziens karjeras vadības prasmes ir ļoti plašs. Tās tiek uzskatītas par vadošām individuālām prasmēm, kas palīdz plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai, lai ikkatrs spētu uzņemties atbildību par savas karjeras attīstības vadību mūža garumā.

Nedēļas laikā 9 līdergrupas pārstāvji un 25 jaunieši no dažādām Rēzeknes pilsētas un novada skolām mācīsies iepazīt sevi, prezentēt, diskutēt. Paredzētas tikšanās ar uzņēmējiem, kuri par savas karjeras kāpnēm izvēlējušies amatniecību, tūrismu, plānots aplūkot radošās industrijas laukos. Jaunieši apmeklēs arī topošo Austrumlatvijas reģionālo daudzfunkcionālo centru, lai apjaustu, ka nākotnē savu karjeru var veidot arī Latgales reģionā.

Starp izzinošām diskusijām un lekcijām paredzēta tikšanās ar Rēzeknes Augstskolas docenti Ilutu, stila konsultanti Sandiju, psiholoģi Jeļenu  un Natāliju. Būs ekskursija, kas atklās jauno uzņēmēju veiksmes stāstus biznesa inkubatorā „Ideju viesnīca”, tikšanās ar Samantu, kura prezentēs savu hobiju, nākotnes sapņus, lai kļūt par dakteri, un izzinātu zirgu terapiju, būs tikšanās ar vieglatlēti Guntu, kā arī iespēja ielūkoties jaunā pedagoga Gunta nodarbībās, kas saistītas ar mehatroniku.

Profesijas izvēle ir sarežģīts un ilgstošs process, kura laikā ir svarīgi iepazīt, izprast un kritiski izvērtēt gan sevi, gan profesiju specifiku un izglītības iespējas dažādās profesijās, gan pašreizējo un prognozējamo situāciju darba tirgū. Aktīva darbība iniciatīvas projektā Rēzeknes jauniešiem sniegs jaunu skatījumu un ieguvumu savas tālākās karjeras izveidē.

Dzintra