Reģistrējies MOOC kursiem par programmas “Erasmus+” finansējumu!

Izmantojot bezmaksas MOOC kursus par programmas “Erasmus+” finansējumu, uzzināsi pamatzināšanas par programmas piedāvātajām iespējām.

Šīs apmācības notiks no 16. oktobra līdz 20. novembrim. Kurss (3 – 4 stundas nedēļā) paredzēts Jaunatnes organizāciju vadītājiem un ietver sevī šādus tematus:
-    ievads programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”;
-    1. Pamatdarbība – Jauniešu apmaiņas projekti;
-    1. Pamatdarbība – Eiropas Brīvprātīgā darba projekti;
-    1. Pamatdarbība – Jaunatnes darbinieku mobilitāte;
-    3. Pamatdarbība – Strukturētais dialogs;
-    Projektu pieteikumu iesniegšanas procedūras.

Šos MOOC kursus koordinē Jaunatnes jomas Nacionālās aģentūras no Igaunijas, Vācijas, Ungārijas, Itālijas, Horvātijas, Lihtenšteinas un Spānijas.

Reģistrēties šeit: http://bit.ly/1DqTdE8