Reģionālajā forumā “Jaunatnes stratēģija pašvaldībās” tiek izstrādātas rekomendācijas turpmākajam darbam ar jaunatni

Tikai trešajai daļai Latvijas pašvaldību šobrīd ir izstrādāts pašvaldības plānošanas dokuments par jaunatnes jomas jautājumiem, kas nodrošina plānveidīgu pašvaldības darbu ar jauniešiem. Aktualizējot problēmas nopietnību, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Latvijas–Šveices sadarbības programmas ietvaros rīkoja reģionālo forumu “Jaunatnes stratēģija pašvaldībās”.

Foruma mērķis bija apzināt pieredzi darbā ar jaunatni Latvijas pašvaldībās, attīstīt prasmes jaunatnes politikas dokumentu izstrādē pašvaldībās, kā arī uzklausīt Latvijas un kaimiņvalstu labās prakses piemērus plānošanas dokumentu izstrādē.  

“Esam gandarīti, ka pirms trim gadiem, 2013. gada Nacionālajā jaunatnes politikas reģionālā foruma laikā tapušās rekomendācijas ir veicinājušas jaunatnes jomas sakārtošanu. Piemēram, 2015. gadā ir pieņemts Brīvprātīgā darba likums, noregulējot ar brīvprātīgo darbu saistītos jautājumus, par kuriem runāts 2013. gada rekomendācijās. Tāpat arī daudzas pašvaldības, pašu spēkiem vai piesaistot dažādu fondu un projektu finansējumu, ir izveidojušas dažādām āra aktivitātēm piemērotas atpūtas vietas, basketbola, volejbola laukumus, vingrošanas laukumus u.tml., lai veicinātu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū.

Arī šogad forums bija vieta, kur visām jaunatnes jomā iesaistītajām pusēm sanākt kopā un vienoties par kopīgu redzējumu, kādā tuvākajos gados sakārtot jaunatnes jomu, foruma rezultātā sagatavojot jaunas rekomendācijas tālākai jaunatnes jomas uzlabošanai tuvākajos gados.

Starp rekomendācijām būtiski izcelt jautājumu par jaunatnes stratēģijas nepieciešamību pašvaldībās. Šis forums parādīja arī pārējām pašvaldībām, kurām vēl nav izstrādāti plānošanas dokumenti darbam ar jaunatni, kādi ir ieguvumi no šādiem plānošanas dokumentiem. Tie ļauj ne tikai apzināt faktisko situāciju savā pašvaldībā – apzināt jauniešus savā pašvaldībā, viņu vajadzības un intereses, atbilstoši tam plānveidīgi veikt darbu ar jaunatni, bet arī ir vieglāk piesaistīt finansējumu dažāda veida aktivitātēm. Ceram, ka pašvaldības sekos to pašvaldību labajam piemēram, kurām jau ir izstrādāta stratēģija darbam ar jaunatni.

Kā otrs būtisks rekomendāciju bloks, kuru uzsver foruma dalībnieki - no Jaunatnes politikas veidotājiem tiek sagaidīts jauns profesiju standarts jaunatnes jomā strādājošajiem, skaidri definējot jaunatnes lietu speciālista un jaunatnes darbinieka amata pienākumus un profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās kompetences, tādejādi risinot arī lielo atalgojuma atšķirību un mazinot kadru mainību,” stāsta JSPA direktore Daina Sproģe.

Izstrādātās rekomendācijas ir izsūtītas jaunatnes jomā iesaistītajiem izmantošanai turpmākajā darbā – gan valsts Jaunatnes politikas veidotājiem, gan pašvaldībām, gan nevalstisko organizāciju sektoram. Ceram, ka pēc diviem, trim gadiem, kad atskatīsimies uz šīm rekomendācijām, varēsim ar prieku konstatēt, ka lielu daļu no tām ir izdevies īstenot.

Forumā piedalījās 100 dalībnieki – pašvaldību pārstāvji, domju deputāti un citu amatu pārstāvji, jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, NVO un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā pārstāve, pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Labklājības ministrijas pārstāvji, kā arī jaunieši no visiem Latvijas plānošanas reģioniem un vairāk nekā 30 Latvijas novadiem, t.sk. no Rīgas un Rīgas rajona, Jūrmalas, Gulbenes un Preiļu novada, Saldus, Liepājas un Siguldas, Salaspils un Brocēnu novada, Kalupes pagasta un Skrundas novada, Jaunpils un Tērvetes novada, Balviem un Aizkraukles, Jēkabpils un Daugavpils, Viļakas un Olaines novada, Ogres un Kuldīgas novada, Salacgrīvas un Kandavas novada, Madonas un Dobeles, Aglonas un Cēsīm, Ropažiem un citām Latvijas pašvaldībām.  

Forumu organizēja JSPA sadarbībā ar biedrību “Līdzdalības platforma” un biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” (JSPA reģionālais koordinators Zemgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Forumu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai *.

Papildus informācija:
•    Rekomendācijas – http://jaunatne.gov.lv/lv/sveices-programma/dokumenti-0
•    Foruma prezentācijas - http://jaunatne.gov.lv/lv/lejupielades
•    Foruma programma - http://ej.uz/jspa_forums_programma
•    Video atskats uz foruma norisi - http://ej.uz/jspa_forums
•    Foruma video ieraksts - www.nvotv.lv

 

Informāciju sagatavoja:
Vita Vodinska,
JSPA Ārvalstu finanšu instrumentu
un citu programmu daļas projektu koordinatore
e-pasts: vita.vodinska@jaunatne.gov.lv
tālr. nr.: 67356289

 

 

Pieteikšanās līdz: 
Otrdiena, Jūnijs 14, 2016 - 15:15