Publicēti 2018. gada 1. projektu konkursa rezultāti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Konkursu rezultāti” ir publicēti 2018. gada 1. projektu konkursa rezultāti.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2018. gada 1. projektu konkursā tika iesniegti 152 projektu pieteikumi.

  • Jauniešu apmaiņas – 73 projektu pieteikumi;
  • Eiropas Brīvprātīgā darbs – 25 projektu pieteikumi;
  • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 46 projektu pieteikumi;
  • Jauktie -  Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 2 projektu pieteikumi;
  • Stratēģiskās partnerības - 4 projektu pieteikumi;
  • Strukturētais dialogs - 2 projektu pieteikumi.

Visi 2018. gada 1. projektu konkursa projektu pieteikumu iesniedzēji saņems lēmumu tuvākās nedēļas laikā. Ja ir papildu jautājumi, aicinām sazināties ar atbilstošo projektu koordinatoru.

Atgādinām, ka projektu pieteikumu iesniegšana 2018. gada 2. projektu konkursā iespējama tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ līdz 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc Latvijas laika.