Projektu redzamība un DEOR: Piešķil uguni!

Esi iepazinies ar terminiem „redzamība” un „rezultātu izmantošana un izplatīšana” programmas „Erasmus+” ietvaros, taču tev nav ne jausmas, ko tie nozīmē un kā tos izmantot? Vai tu vēlies saņemt padomus un iepazīt tiešsaistes sociālo tīklu rīkus, ar kuriem izplatīt projekta rezultātus un veicināt tā redzamību? Tad šīs apmācības ir domātas tev! Pieteikšanās līdz 28. septembrim. Apmācības norisināsies no 8. līdz 15. novembrim Malagā, Spānijā.

Šo apmācību laikā tu iemācīsies, kā veicināt sava projekta  redzamību un izstrādāt rezultātu izmantošanas un izplatīšanas (DEOR – no angļu valodas Dissemination and Exploitation Of the Results) stratēģiju projektiem programmas „Erasmus+” ietvaros.

Kopā mēs:

•apgūsim un izpratīsim „redzamības” un „DEOR” konceptus;
•izmantosim piemērus un labo pieredzi, noskaidrosim, kā atbalstīt un stiprināt savu darbību,  izmantojot digitālos rīkus un radošas stratēģijas;
•trenēsimies, kā plānot, sagatavot, realizēt un novērtēt  „redzamības” un „DEOR stratēģijas”, izmantojot grupas un ārējās vides sniegtās iespējas.

Galvenie šo apmācību mērķi:

•noskaidrot „redzamības” un „DEOR” konceptus un multiplikatoru nozīmi gan „Jaunatne darbībā”, gan „Erasmus+” programmā;
•iedrošināt dalībniekus radīt pašiem savu „redzamības” un „DEOR” stratēģiju programmas „Erasmus+” ietvaros;
•sekmēt labo piemēru un pieredzes apmaiņu starp dalībniekiem;
•sniegt dalībniekiem noderīgu informāciju par digitālajiem un komunikācijas rīkiem, lai atbalstītu un stiprinātu viņu  „redzamības” un „DEOR” stratēģijas;
•noskaidrot, kā dalībnieki var izmantot sociālos medijus, lai veicinātu „redzamību” un „DEOR” iespējas viņu projektiem;
•realizēt „DEOR” aktivitāti reālā vidē.

Šīs apmācības notiek jau ceturto reizi, komanda vēlreiz adaptē saturu šodienas realitātē.

Vēlies uzzināt vairāk, apskaties video: http://youtu.be/spKBpfAQ8BI 

Papildus informācija arī mūsu mājaslapā: http://visibilityanddeor.webnode.es/

Mērķgrupa:

Grupu līderi, jaunieši un jaunatnes darbinieki (štata darbinieki vai brīvprātīgie), kas ir ieinteresēti vairāk uzzināt par „redzamību” un „DEOR” jauniešu projektos, ar dalības pieredzi programmā „Jaunatne darbībā” un/vai „Erasmus+”; motivēti mācīties un gatavi piedalīties visās apmācību daļās.

Dalībnieka profils:

Jaunieši, kas saistīti ar asociācijām vai ir aktīvi sabiedrības locekļi, kuru projekts ir apstiprināts programmā „Erasmus+”, vai tie ir iepriekš piedalījušies programmā „Jaunatne darbībā” un plāno tuvākajā nākotnē izstrādāt projektu jaunās programmas ietvaros.
Jaunatnes darbinieki un jauniešu līderi  (štata darbinieki vai brīvprātīgie), kas ir aktīvi programmas Erasmus+ dalībnieki.
Jaunieši, kas ir saistīti ar brīvprātīgo jomu, vai ir jauniešu neformālās grupas biedri, kas plāno darboties vēl vismaz divus gadus.

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 28. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/visibility-and-deor-spread-the-fire.4473/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildus informācija: 

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv