Projekts "Ripo auto"

Zālītes speciālajā internātpamatskolā ir labas kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcas un tajās materiālā bāze veidota apvienojot skolas, Iecavas novada domes projekta un skolotāja Arnolda Ziemeļa personīgo ieguldījumu, kas viens otru papildina. Tas bija pamats tam, ka jaunieši iesaistās praktiskā projektā, jo kopā ar šajā projektā iegūto ir pieejams viss vajadzīgais.

Tagad ar projekta konsultanta skolotāja Arnolda Ziemeļa ieguldījumu nokomplektēta ceļojošā darbnīca, kas vairs „nepiesien” noteiktai vietai. Turpinām pētīt un rādām Latvijā vēl maz izplatītu, bet katram pieejamu „autosporta veidu” - koka auto modeļu ripināšanu. Esam sagatavojuši informāciju par modeļu gatavošanu un trases būvi, apkopojam to un brošētu projekta pieredzi uzglabāsim gan sev, gan nodosim interesentiem un partneriem, dažus eksemplārus nodosim arī norises vietu bibliotēkām un viens būs arī Torņakalna „Bērnu oāzei”.

Projekts „RIPO AUTO” galvenokārt līdz šim bija Iecavas novadā. Vakar, pirmajā brīvlaika dienā notika projekta RIPO AUTO (programmā Jaunatne darbībā) ietvaros organizēts kopīgs pasākums ar bērnu un jauniešu „Bērnu oāzes” konsultatīvo dienas centru "Torņakalns". Vizīte notika projekta RIPO AUTO ietvaros un piedalījās neformālās jauniešu grupas RIPO pārstāvji no Iecavas un Vecumnieku novadiem un jaunieši no Baldones novada, arī pašvaldības sociālā dienesta pēcpusdienas bērnu centra «Baltais ērglis» (vadītāja Laima Valpētere).

Kaut arī bija skolas brīvlaika pirmā diena, kad varētu domāt - jaunieši vēlas atpūsties, pasākums bija kupli apmeklēts. Mērķis bija kopīga - sadarbība koka auto modeļu izgatavošanā un iepazīstināšana ar ASV jau no 1953.gada notiekošām ātrumsacīkstēm. Bija gan darbs, gan izklaide, gan kopīgas maltītes. Iebraucot pēc ceļa kopīgi dzērām pusdienas tēju ar cepumiem, ko sarūpēja Konsultatīvais dienas centrs "Torņakalns" Rīgas bērniem un tā dvēsele Sarma Bergmane, bet launagā katrs varēja mieloties ar bērnu tik iecienītām picām. Tās varēja atļauties pateicoties projekta RIPO AUTO finansējumam un operatīvi, laipni piegādāja netālu esošā Express Pizza (par to paldies visiem tās darbiniekiem un īpaši - Mārtiņam Šternam par atsaucību un sapratni).

Projekta īstenotājas - neformālās jauniešu grupas RIPO jaunieši Zigmārs Sinēvičs, Sergejs Kumakovs un Verners Jānis Trokšs un konsultants, skolotājs Arnolds Ziemelis iepazīstināja ar koka automodeļu gatavošanu un parādīja jau izgatavotos paraugus. Katrs varēja praktiski darboties un sākt gatavot savu modelīti, slīpēt ritenīšus - darbojās visi aktīvi un ar interesi. Zigmārs un Sergejs arī pārbaudīja paveikto darbu kvalitāti un deva padomus, ko un kā var vēl labāk izdarīt. Tie, kuri negatavoja koka modelīšus varēja izfantazēt krāsojumu, ko pēc tam varēs īstenot.

Laiks pagāja nemanot - paspējām gan pastrādāt, gan arī kopīgi padejot Torņakalna jauniešu sarīkotā diskotēkā (labākie dejotāji pat saņēma balvas).

Atceļā jau sākās sarunas par turpmāko - kad brauksim atkal? Dalībniekiem patīkama apziņa, ka viņi var vienaudžiem iemācīt kaut ko jaunu un kopīgi darboties.

Projekta RIPO AUTO mērķis - jaunieši ar aktīvu pilsonisko apziņu caur praktisku uz reālu rezultātu (auto trase un auto koka modelīši) vērstu darbību attīsta sadarbību un jauniešu vienotību, sekmē un vairo iecietību un sociālo saliedētību. Projekts sniedz ieguldījumu jauniešu pasākumu dažādošanā un kvalitātes uzlabošanā ne tikai Iecavas un Baldones novadā, bet arī – šoreiz Rīgā. Pašlaik katrs turpinām savus darbus un gatavojamies jauniem kopīgiem braucieniem.

 

Projekta iniciatori un īstenotāji - neformālā jauniešu grupa „RIPO”