Projekts "PROTI un DARI!" – iespēja individuālam darbam ar jauniešiem pašvaldībās

Šī gada 2. martā, Valmierā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizēja informatīvu pasākumu pašvaldību pārstāvjiem, kas vēl nav uzsākuši aktīvu dalību projektā "PROTI un DARI!", lai sniegtu informāciju par projekta ietvaros pieejamajām iespējām darbam ar jaunatni pašvaldībās.

Pasākumā  piedalījās pārstāvji no 11 pašvaldībām, pārstāvot dažādas pašvaldību iestādes.  Semināra dalībniekiem bija iespēja plašāk iepazīties ar projekta ieviešanas pieredzi Valmieras pilsētas pašvaldībā, kā arī uzzināt Siguldas novada pašvaldības veiksmes un izaicinājumus projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā.  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieki informēja par pašvaldībām pieejamo Eiropas Sociālā fonda finansējumu atbalsta pasākumu nodrošināšanai jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri dažādu iemeslu dēļ pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu pie amata  meistara un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, ar mērķi motivēt un aktivizēt pašvaldībā dzīvojošos jauniešus, attīstot viņu prasmes un veicinot viņu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekts "PROTI un DARI!" ir iespēja pašvaldībām, lai nodrošinātu individuālu darbu ar jauniešiem. Projekta ietvaros jauniešiem tiek sniegts individuālais atbalsts, veicot katra jaunieša profilēšanu un izstrādājot viņam atbilstošāko individuālo pasākumu programmu, kā arī tiek piedāvāti jaunietim piemēroti atbalsta pasākumi laika periodā no viena līdz deviņiem mēnešiem. Šim nolūkam pašvaldības piesaista stratēģiskos partnerus - valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumus, jauniešu centrus, sociālos partnerus un uzņēmējus, lai kopīgi apzinātu un sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros.

Kā pasākuma laikā norādīja Siguldas novada programmas vadītāja Ilze Vilciņa, ""PROTI un DARI!" ir iespēja jauniešiem saņemt individuālu un kompleksu atbalstu, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, kā arī projekts sniedz iespējas pašvaldībai, jo stiprina kapacitāti un ļauj veidot elastīgu darbu ar jaunatni."

Pašvaldību pārstāvji uzdeva praktiskus jautājumus par dalības uzsākšanas iespējām projektā un tā īstenošanas nosacījumiem. Dalībnieku liels ieguvums bija Valmieras pilsētas un Siguldas novada pašvaldības sniegtie pieredzes stāsti un praktiskie piemēri darbam ar jauniešiem.

Projekta plašāka informācija, tai skaitā interaktīvā karte ar projekta kontaktpersonām katrā pašvaldībā, kurā pašlaik projekts tiek īstenots, interesentiem pieejama sadaļā: Par projektu