Projekts "1001 stāsts starpkultūru dialogam" aicina pilnveidot izpratni par dažādām kultūrām

Martā un aprīlī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar vietējiem partneriem un Annas Lindes Fonda Latvijas tīkla dalīborganizācijām Latvijas reģionos organizē projektu "1001 stāsts starpkultūru dialogam" ar mērķi padziļināt Latvijas sabiedrības, it īpaši jauniešu, izpratni par kultūru daudzveidību un veicināt sabiedrības iecietību pret atšķirīgu kultūru pārstāvjiem.

Projekta laikā no 27. marta līdz 8. aprīlim tiks īstenota pasākumu, diskusiju, darbnīcu un citu izglītojošu aktivitāšu programma, kurā būs iespēja izzināt dažādas kultūras, iesaistīties diskusijā par migrācijas jautājumiem, kā arī iejusties citu kultūru pārstāvju lomās un piedzīvot kultūru daudzveidību no dažādiem skatu punktiem. Pasākumi sniegs iespēju attīstīt starpkultūru dialogu starp reģioniem un aicinās dalībniekus katram pašam veidot savu viedokli par migrācijas jautājumiem, reģiona kultūru un tās vērtībām, padziļināti izvērtējot pieejamo informāciju, iepazīstoties ar cilvēku stāstiem un gūstot personīgu starpkultūru pieredzi.

Projekta mērķi:

 • veicināt sabiedrības, jo īpaši jauniešu, izpratni par kultūru daudzveidību un pret- diskriminācijas jautājumiem;
 • veidot diskusiju Latvijas publiskajā telpā par migrācijas un bēgļu jautājumiem;
 • veicināt iecietību un savstarpējo sapratni Latvijas sabiedrībā;
 • attīstīt starpkultūru dialogu un sadarbību starp Latviju un valstīm, kas atrodas Vidusjūras Dienvidu un Austrumu krastā , kā arī labāk iepazīt reģiona kultūru un jauniešu dzīvi tajā.

Projekta aktivitātes:

 • dzīvā bibliotēka ar iespēju dzirdēt personiskus stāstus par to, kādēļ cilvēki pamet savas mājas un dodas bēgļu gaitās, kā nonākuši Latvijā un kādu dzīvi un atmiņas atstājuši savā dzimtenē;
 • izglītojošas darbnīcas par naida runas riskiem, to mazināšanas iespējām internetā un medijos saistībā ar bēgļu un migrācijas jautājumiem;
 • tikšanās ar Jordānijas pārstāvjiem, lai izzinātu jauniešu dzīvi un kultūru šajos reģionos, kā arī vairāk izprastu jauniešu ikdienu, migrācijas iemeslus un jauniešu līdzdalību bēgļu situācijas uzlabošanai;
 • miera aplis - vienas dienas pasākums, kur satiksies sievietes no Latvijas un  Vidusjūras Dienvidu un Austrumu krasta valstīm un dalīsies par sievietēm aktuālām tēmām;
 • radošās darbnīcas ar iespēju pagatavot aromātiskus gaisa atsvaidzinātājus un smaržvielas no dabīgām izejvielām un vienlaikus uzzināt vairāk par garšaugu migrācijas ceļiem, aktualizējot godīgās tirdzniecības un transportēšanas jautājumus;
 • augsta līmeņa paneļdiskusija par migrācijas aktuālajiem jautājumiem un bēgļu situāciju Latvijā;
 • informatīvas tikšanās Latvijas skolās, iepazīstinot ar Vidusjūras Dienvidu un Austrumu krasta valstīm, to kultūru un valodām;
 • konkurss vidusskolēniem par Vidusjūras Dienvidu un Austrumu krasta valstu kultūru un valodām;
 • radošas rakstīšanas konkurss studentiem un skolēniem par jauniešu dzīvi Vidusjūras Dienvidu un Austrumu krasta reģionā;
 • citi pasākumi, kas veicinās sabiedrības izglītošanos, saliedētību un kultūru daudzveidības iepazīšanos.

Aktualizēta pasākumu programma un pieteikšanās uz pasākumiem – Annas Lindes fonda Latvijas tīkla facebook lapā https://www.facebook.com/annaslindesfondsLV/

Sekojiet pasākumu norisei sociālajos tīklos: Twitter.com @annaslindes un Facebook: Annas Lindes Fonda Latvijas tīkls.

Papildus informācija par projektu un Annas Lindes fondu
Pasākumu programma tiek īstenota projekta "Cultural Diversity in Action" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta "Annas Lindes fonds starpkultūru dialogam", kas dibināts 2005. gadā ar mērķi sniegt cilvēkiem iespēju strādāt kopā, lai veicinātu starpkultūru dialogu un izveidotu EuroMed reģionu par telpu, kurā valda sadarbība, mobilitāte un miers.
Annas Lindes fonds apvieno aptuveni 4000 organizācijas no 43 valstīm. Tajā darbojas gan nevalstiskās organizācijas, gan universitātes, asociācijas, sabiedriskās iestādes, bezpeļņas organizācijas, pašvaldības un uzņēmumi. Veicinot starpkultūru dialogu Annas Lindes fonds atbalsta iniciatīvas starp EuroMed valstīm kultūras, zinātnes un sociālajā jomā, veicina labāku saprašanos starp cilvēkiem, reliģijām un ticībām, cenšas izskaust stereotipus, ksenofobiju un rasismu un aizstāv cilvēktiesības un demokrātiju.
Kopš 2008. gada Annas Lindes fonda Latvijas biedrorganizāciju tīklu koordinē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Informācija par programmu http://www.annaslindesfonds.lv/.