Projektā “PROTI un DARI!” tiek iesaistīti pirmie jaunieši

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir parakstījusi sadarbības līgumus ar  49 Latvijas pašvaldībām par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu. Pašvaldībām piešķirtais finansējums vairāk nekā 3 miljoni 400 tūkstoši eiro apmērā nodrošinās atbalsta pasākumu sniegšanu vairāk nekā 2250 mērķa grupas jauniešiem.

Pašvaldības ir uzsākušas pirmo jauniešu iesaistīšanu projektā. Projekta ietvaros jauniešiem tiek sniegts individuālais atbalsts, veicot jaunieša profilēšanu un izstrādājot viņam atbilstošāko individuālo pasākumu programmu, kā arī tiek piedāvāti jaunietim piemēroti atbalsta pasākumi laika periodā no viena līdz deviņiem mēnešiem. Šim nolūkam pašvaldības piesaista stratēģiskos partnerus - valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumus, jauniešu centrus, sociālos partnerus un uzņēmējus, lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros.

Vienlaikus turpinās sadarbības līgumu slēgšana ar pārējām pašvaldībām, kuras ir apstiprinājušas dalību projektā. Lai nodrošinātu projekta veiksmīgu ieviešanu, aģentūra pirms sadarbības līguma slēgšanas turpina organizēt tikšanās ar pašvaldībām par projekta īstenošanas uzsākšanas jautājumiem, kā arī organizē mācības pašvaldību deleģētajiem mentoriem un pašvaldību deleģētajiem programmu vadītājiem.

Aicinām pašvaldības, kuras vēl nav pieņēmušas lēmumu par dalību projektā, izmantot iespēju un pieteikties uz individuālajām konsultācijām, lai saņemtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī aicinām pašvaldības deleģēt mentorus un programmu vadītājus mācībām.

Eiropas Sociālā fonda projekts “PROTI un DARI!” ir iespēja jauniešiem saņemt individuālu un kompleksu atbalstu, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas viņa dzīvē. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt mērķa grupas jauniešus, attīstot viņu prasmes un veicinot iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Vairāk informācijas par projektu var atrast Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļu (tālruņa nr. 67356249).

 

Kontaktinformācija:
Alise Devjatajeva
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
alise.devjatajeva@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

Informācija publicēta 15.08.2016.