Projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas jaunieši starp aktīvākajiem Ozolnieku novada pašvaldībā

Janvāra beigās Ozolnieku Tautas namā noritēja svinīgais pasākums "Aktīvā Zīle 2016", kura laikā tika sumināti Ozolnieku novada aktīvākie jaunieši, tajā skaitā arī divi jaunieši, kas piedalījās projektā “PROTI un DARI!”.

Pasākuma laikā goda balvas jauniešiem, kas visaktīvāk iesaistījās jauniešu centru pasākumos un aktivitātēs, pasniedza Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis un Izglītības nodaļas vadītājas p.i. Liene Šmite, savukārt projektā iesaistītos jauniešus sveica arī pārstāvis no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Struktūrfondu daļas.

Abi projektā “PROTI un DARI!” iesaistītie jaunieši aktīvi piedalījās Ozolnieku, Garozas un Ānes jauniešu centru organizētajos pasākumos un ar lielu interesi īstenoja arī citas tieši viņiem paredzētās aktivitātes. Ļoti apsveicami ir tas, ka beidzot dalību projektā jaunieši neplāno apstāties pie sasniegtā un plāno turpināt aktīvu līdzdalību Ozolnieku NVO darbībā, kā arī uzsākt mācību gaitas iepriekš izvēlētajā profesijā.

Ozolnieku novada pašvaldības programmas vadītāja Santa Tuherma: “Rūdolfu nedaudz zināju jau pirms viņa iesaistīšanās projektā. Sākumā jaunietis bija domīgs, piesardzīgs un arī nedrošs, bet ar katru tikšanās reizi, ar katru aktivitāti, Rūdolfs kļuva arvien atvērtāks un darboties gribošāks, viņš noticēja mums un mūsu nodomiem. Savukārt Aigars, bija daudz noslēgtāks sevī, tāpēc ārkārtīgi liels prieks par katru mazo Aigara sasniegumu projekta laikā, par lietām, ko jaunietis uzdrošinājās darīt pirmo reizi, par uzticēšanos mums, kas no jaunieša prasīja lielu drosmi. Arī pēc dalības projektā jaunieši ir atvērti mūsu piedāvājumiem līdzdarboties, ko arī izmantosim. ”

Rūdolfa Vanaga komentārs: “Es esmu ļoti priecīgs par man doto iespēju. Liels paldies projektā iesaistītajam psihologam par atbalstu reizēs, kad ļoti gribējās izkratīt sirdi un saņemt uzmundrinājumu. Arī ar programmas vadītāju un  mentoru projekta laikā ir izveidojies lielisks kontakts, sazvanāmies arī tagad pēc projekta. Dalība šajā projektā deva man spēcīgu grūdienu, esmu apņēmības pilns palēnām, maziem solīšiem iet tikai uz priekšu, izglītoties un iegūt profesiju, lai varētu veiksmīgāk dabūt darbu”.

Ozolnieku novada pašvaldība piedalās projektā “PROTI un DARI!” kopš 2016. gada jūlija un šajā laikā atbalsts tika sniegts jau 5 mērķa grupas jauniešiem, savukārt līdz projekta beigām 2018. gadā projektā plāno iesaistīt 37 mērķa grupas jauniešus. Katram jaunietim, piedaloties projektā, tiek piedāvāti daudzveidīgi, uz jaunieša interesēm, vajadzībās balstīti pasākumi un aktivitātes, kā arī ikdienas gaitās jauniešus atbalsta pieredzējuši un zinoši programmu vadītājs un mentori.

Aicinām jauniešus, kuri atbilst projekta kritērijiem un vēlētos veicināt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, griezties savā pašvaldībā, lai uzzinātu par iespēju piedalīties projektā "PROTI un DARI!", kā arī nodot šo ziņu pārējiem jauniešiem, kurus var aicināt dalībai projektā.

 

Kontaktinformācija:
Alise Devjatajeva
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
alise.gedgauda@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
 
Informācija publicēta 27.02.2017.