Projekta "PROTI un DARI!" ietvaros tika rīkots pieredzes apmaiņas pasākums Latgales reģiona pašvaldībām

Š.g. 15. decembrī, Viļānu kultūras namā notika pieredzes apmaiņas pasākums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā projekta "PROTI un DARI!" ietvaros, kurā piedalījās pārstāvji no 10 Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieki pieredzes apmaiņas pasākuma laikā sniedza informāciju par galvenajiem jaunumiem projektā, kā arī pašvaldību darbinieki savstarpēji dalījās savā pieredzē, iesaistījās diskusijās un uzdeva sev interesējošus jautājumus par projekta ieviešanu un īstenošanu.