Projekta "PROTI un DARI!" ietvaros rīkotajā pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās teju 100 dalībnieki

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā projekta "PROTI un DARI!" (turpmāk - projekts) ietvaros, š.g. 21.-22. septembrī, tika rīkots divu dienu pieredzes apmaiņas pasākums (turpmāk - pasākums) programmu vadītājiem, mentoriem un projekta ieviešanā iesaistītajiem pašvaldību speciālistiem no dažādiem Latvijas reģioniem.

Pasākumu, kas notika viesu namā "Turbas", Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kopumā apmeklēja 97 dalībnieki no 40 pašvaldībām.

Pasākuma ietvaros pašvaldību pārstāvjiem tika sniegta informācija par jaunumiem projekta ieviešanā un svarīgākajām izmaiņām turpmākajā projekta darbības laikā, kā arī tika organizēts darbs tematiskajās grupās. Kā atzīst paši pasākuma dalībnieki, tad lielākais ieguvums pasākuma laikā bija iespēja uzklausīt un dalīties savā pieredzē par dažādiem projekta ieviešanas jautājumiem, noskaidrot, kā citas pašvaldības rīkojas dažādās situācijās ar konkrētiem mērķa grupas jauniešiem.