Pirmās pašvaldības uzsāk projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un 16 Latvijas pašvaldības projekta “PROTI un DARI!” ietvaros ir parakstījušas sadarbības līgumus par projekta īstenošanu. Projekta ietvaros pašvaldības sniegs atbalstu jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri dažādu iemeslu dēļ pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu pie amata meistara un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.  

Pirmo 16 noslēgto sadarbības līgumu kopējā summa ir vairāk nekā 1 miljons 300 tūkstoši eiro. Šis finansējums nodrošinās atbalsta pasākumu sniegšanu vairāk nekā 800 mērķa grupas jauniešiem dažādās Latvijas pašvaldībās. Projekta ietvaros pašvaldības sniegs projektā iesaistītajiem jauniešiem individuālu atbalstu, veicot jaunieša profilēšanu un izstrādājot individuālo pasākumu programmu, kā arī piedāvās katram mērķa grupas jaunietim piemērotus atbalsta pasākumus. Šim nolūkam pašvaldības piesaistīs stratēģiskos partnerus - valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumus, jauniešu centrus, sociālos partnerus un uzņēmējus, lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros.

Vienlaikus notiek sadarbības līgumu slēgšana ar pārējām pašvaldībām, kas apstiprinājušas dalību projektā. Lai nodrošinātu projekta veiksmīgu ieviešanu, aģentūra turpina organizēt tikšanās ar  pašvaldībām par projekta īstenošanas uzsākšanas jautājumiem pirms sadarbības līguma slēgšanas, kā arī aicina tās pašvaldības, kas vēl nav pieņēmušas lēmumu par dalību projektā, izmantot iespēju un pieteikties uz individuālajām konsultācijām, lai saņemtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Eiropas Sociālā fonda projekts “PROTI un DARI!” ir iespēja jauniešiem saņemt individuālu un kompleksu atbalstu, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt mērķa grupas jauniešus, attīstot viņu prasmes un veicinot iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, kā arī  nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Vairāk informācijas par projektu var atrast Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļu pa tālruni 67356249.

Kontaktinformācija:
Alise Devjatajeva
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
alise.devjatajeva@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

 

 
Informācija publicēta 22.06.2016.