Pievienojies MOOC tiešsaistes kursam

Vai tevi interesē Jaunatnes politika? Reģistrējies bezmaksas MOOC kursiem, kuri notiks no 2017. gada 30. oktobra līdz 11. decembrim.  

Jaunatnes politika ir stratēģija, kas nodrošina jauniešiem veiksmīgas integrācijas iespējas saboedrībā, kā arī ļauj viņiem būt aktīviem un atbildīgiem.

Šie 4 nedēļu MOOC kursi ir paredzēti, lai palīdzētu audzēkņiem izprast Jaunatnes politikas būtiskākos aspektus, tostarp, jēdzienus un definīcijas, darbības jomu, mērķus, dalībniekus, vēsturi Eiropas un valstu mērogā.

Tajā tiks nosaukti Jaunatnes politikas virzieni, tās ietekme uz jauniešu dzīvi, kā arī atklāti Jaunatnes politikas turpmākie soļi.

Kursus nodrošina Eiropas Padome un Eiropas Komisija, tie ir brīvi pieejami ikvienam interesentam. Īpaši gaidīti kursiem pievienoties Jaunatnes politikas veidotāji (dažādu līmeņu), Jaunatnes darbinieki un Jaunatnes vadītāji, NVO strādājošie un Jaunatnes jomas pētnieki.

Reģistrējies kursiem šeit: http://bit.ly/2hhnkI6