Pieteikšanās Iespējamā misijā vēl tikai līdz 1. decembrim

Vēl tikai līdz 1. decembrim ilgs pieteikšanās izglītības programmas Iespējamā misija (IM) astotajam iesaukumam. Aicinām zinošus un mērķtiecīgus pēdējā kursa studentus, augstskolu absolventus un jaunos profesionāļus pieņemt izaicinājumu par savu turpmākās profesionālās un personīgās izaugsmes ceļu izvēlēties dalību programmā un darbu skolā.

Jaunajā iesaukumā tiks uzņemti 30 dalībnieki – jo ātrāk saņemts pieteikums, jo ātrāk potenciālais dalībnieks tiek iesaistīts atlases procesā un iespējams jau nākamā gada sākumā zina, vai ir uzņemts programmā. 

IM aicina jauniešus pieņemt izaicinājumu kļūt par programmas dalībnieku un divus gadus strādāt kādā Latvijas skolā par pilna laika skolotāju, pasniedzot savai izglītībai atbilstošus mācību priekšmetus. Tā ir iespēja pierādīt, ka katrs bērns var sasniegt augstus mērķus, kā arī ietekmēt sabiedrības nākotni jau šodien.

Līdztekus darbam skolā katru otro nedēļas nogali divu gadu garumā IM dalībnieki piedalās intensīvās praksē balstītās mācībās, kurās apgūst mācīšanas un vadības prasmes. Jaunie skolotāji saņem arī mācību stipendiju un individualizētu profesionāļu atbalstu, kas palīdz izvērtēt un pastāvīgi uzlabot darba kvalitāti. IM absolventi atzīst, ka programmā un skolā gūtā pieredze attīsta spēju efektīvāk komunicēt un organizēt citus darbam, izprast savu un citu uzvedību un rīcības motīvus, objektīvi izvērtēt paveiktā darba kvalitāti, izvirzīt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus gan sev, gan citiem, kā arī efektīvi plānot laiku mērķu sasniegšanai.

IM pretendentam jāiztur 4 atlases kārtas. Līdz šim konkurss uz vienu IM dalībnieka vietu bijis vidēji 1:10. Atlasē tiek vērtēti potenciālā dalībnieka akadēmiskie, sabiedriskie un/vai profesionālie sasniegumi, mērķtiecība un neatlaidība, gatavība mācīties, komunikācijas prasmes un motivācija dalībai programmā. Pieteikties var pretendenti, kuriem jau ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā izglītība vai plāno to iegūt 2014./2015. studiju gadā. Būtiski, lai izvēlētā mācību priekšmeta nozarē augstskolā ir apgūti atbilstoši studiju kursi vismaz 8 KP apjomā.

Lai pieteiktos IM, vispirms jāreģistrējas pieteikuma anketas saņemšanai piesakies.iespejamamisija.lv. Anketa ir programmas pirmā atlases kārta un tās aizpildīšana prasa laiku un iedziļināšanos. Tāpēc aicinām neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi, kā arī izmantot iespēju sazināties ar IM pārstāvjiem, lai precizētu neskaidros jautājumus, kliedētu šaubas vai tieši otrādi – iegūtu papildus motivāciju. Kontakti atrodami piesakies.iespejamamisija.lv lapā.

25. novembrī interesenti aicināti izmantot iespēju apmeklēt IM Sarunu klubu, kurā par savu pieredzi stāstīs un atziņās par skolu, skolēniem, mācīšanu un personīgo izaugsmi dalīsies programmas dalībnieki un absolventi. Vairāk par pasākumu https://www.facebook.com/events/386968251458149/.

 

Papildu informācijai:
Madars Bitītis
Iespējamās misijas Dalībnieku piesaistes vadītājs 
madars.bititis[at]iespejamamisija.lv