Piesakies starptautiskajām apmācībām "Drop In" par sociālo iekļaušanu

Šo apmācību mērķis ir stiprināt skolotāju un jaunatnes darbinieku kapacitāti, atbalstot jauniešu, kuri ir uz izglītības sistēmas pamešanas robežas, mācīšanās procesu, sociālo iekļaušanu, iespējošanu un motivāciju. Apmācības norisināsies Latvijā no 22. līdz 27. maijam. Pieteikšanās līdz 25. martam!

Ir vairāki iemesli, kāpēc jaunieši izvēlas pamest izglītības sistēmu priekšlaicīgi. Šāds jauniešu lēmums var radīt tādas negatīvas sekas kā frustrācija, neticība sev un institūcijām, sociālā izstumšana, bezdarbs, nabadzība un slikta veselība, ekstrēmos gadījumos arī noziedzība un radikalizācija.

Lai efektīvi atbalstītu šo jauniešu mācīšanās procesu un veicinātu viņu motivāciju izglītoties, gan skolotājiem, gan jaunatnes darbiniekiem nepieciešamas jaunas izglītojošas metodes, stratēģijas un pieejas: visaptverošākas un uz skolēnu orientētas. Tām vajadzētu palīdzēt radīt pareizo vidi, lai veicinātu un fasilitētu jauniešus – viņu vēlmes, mērķus, sapņus un mācīšanās veidus, kas varētu viņiem palīdzēt atrast savu ceļu šodienas sabiedrībā, izmantojot izglītību.

Neformālās metodes, kuras parasti tiek izmantotas jaunatnes jomā, taču joprojām reti tiek izmantotas skolās, varētu radīt iekļaujošas izglītības vidi. Turklāt, tās varētu palīdzēt jauniešiem attīstīt un iegūt "soft-skills", kas ir noderīgas strauji mainīgajā pasaulē un sevis iespējošanā.

Šo apmācību mērķgrupa ir skolotāji un jaunatnes darbinieki, kas strādā ar jauniešiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kas vēlas ietekmēt jauniešus, kuriem pastāv risks priekšlaicīgi pamest skolu, lai viņi pievērstos mācībām  - skolā vai ārpus tās. Kā arī tiem skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem, kuri vēlas dalīties savā pieredzē un mācīties starptautiskā vidē.

Galvenais šo apmācību mērķis ir stiprināt jaunatnes darbinieku un skolotāju kapacitāti atbalstīt jauniešus, kuriem ir risks pāragri pamest skolu, mācīšanās procesu, sociālo iekļaušanu, iespējošanu un motivāciju.

Specifiskie mērķi:

 • iegūt jaunu skatījumu, saprast un mācīties no starpkultūru un Eiropas atšķirībām priekšlaicīgas skolas pamešanas kontekstā;
 • nodrošināt skolotāju, jaunatnes darbinieku, izglītotāju, ģimenes u.c. iesaistīto nozīmi jauniešu izglītošanās procesā;
 • identificēt un dalīties ar izglītojošām  metodēm, lai novērstu jauniešu priekšlaicīgu skolu pamešanu un lai veicinātu jauniešu motivāciju mācīties.

Šo apmācību laikā dalībniekiem būs iespēja:

 • bagātināt zināšanas par iemesliem/sekām priekšlaicīgai skolu pamešanai un motivācijas trūkumam mācīties;
 • labāk izprast skolotāja, jaunatnes darbinieka, izglītotāja un citu iesaistīto pušu nozīmi jauniešu mācīšanās procesā;
 • attīstīt prasmes un intuitīvu spēju identificēt un pievērst uzmanību dažādiem mācīšanās veidiem;
 • veicināt kapacitāti audzēkņu vajadzību indentificēšanā un sapratnē;
 • saprast un fasilitēt jauniešu mācīšanās procesu;
 • identificēt efektīvākās izglītojošās metodes/stratēģijas, lai veicinātu jauniešu motivāciju mācīties.

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 25. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/drop-in.7131/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv