Piesakies starptautiskai konferencei "The POWER of Learning Mobility"

Konference norisināsies no 1. līdz 4. aprīlim Beļģijā. Konferences laikā tiks apskatīta mobilitātes projektu mācību ietekme jaunatnes jomā, kā arī līdzsvars starp personīgajiem un sociālajiem ieguvumiem. Pieteikšanās konferencei līdz 13. janvārim!

Konferences laikā tiks apskatīti šādi jautājumi. Kā, mobilitātes projektu laikā, mēs varam:

 • palīdzēt jauniešiem radīt (vairāk) izmaiņas sabiedrībā?
 • nodrošināt, ka investējam projektu divvirzienu ietekmē (uzņemošā sabiedrība uz projektu un projekts uz sabiedrību)?
 • novērtēt sociālo ietekmi no pētījumu, prakses un politikas viedokļa?
 • sabalansēt mobilitātes projektu individuālos un sociālos ieguvumus? Kuri rīki, metodoloģijas un pieejas veiksmīgi darbojas?
 • nodrošināt, ka šīs projektu iespējas nav pieejamas tikai priviliģētajiem un turīgajiem sabiedrības pārstāvjiem?

Konferencei aicināti pieteikties dažādu profilu pārstāvji:

 • jaunatnes darbinieki/NVO pārstāvji, kas strādā jaunatnes jomā;
 • jaunieši (kas sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu), īpaši, ja tiem ir stāsts ar kuru dalīties, par to, kā viņu mobilitātes pieredze ir viņus ietekmējusi pozitīvi ietekmēt sabiedrību;
 • vietēja, reģionāla, nacionāla līmeņa politikas veidotājus, kas strādā jaunatnes politikas jomā;
 • pētnieki (sociālo zinātņu pārstāvji, kā arī citi doktoranti, kas studē saistītās zinātnēs), kuriem ir interese/pieredze sociālās ietekmes pētniecībā, īpaši jaunatnes jomā;
 • cilvēki no vietējās sabiedrības – kas saistīti ar sociālo ietekmi vai sociālo kapitālu, ne tik daudz ar mobilitāti;
 • mācību vadītāji no jaunatnes jomas, kuriem ir interese par sociālo ietekmi no profesionālās darbības, politikas vai pētniecības perspektīvas;
 • nacionālo aģentūru darbinieki.

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 13. janvārim, aizpildot pieteikuma anketu https://goo.gl/forms/DxXWYUHet4LzzfVF3

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv