Piesakies semināram "Youth Councils – local and international realities"

Aicinām jaunatnes padomju pārstāvjus, jaunatnes darbiniekus un politikas veidotājus līdz 4. martam pieteikties semināram, kas notiks 9.-13.aprīlī Polijā, Konstancin – Jeziorna (Varšavas apgabals) par dažādu valstu Jauniešu padomes struktūru realitāti un iespējamo nākotnes sadarbību.

Konferences konkrētie mērķi un uzdevumi:

  • izpētīt Jaunatnes padomes reālo situāciju (dažādas valstis);
  •  izpētīt dažāda veida jauniešu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā, dažādus darbības līmeņus Jaunatnes padomēs;
  • labas prakses gadījumu izzināšana un prezentēšana;
  • kontaktu veidošana starp pārstāvētām Jaunatnes padomēm, atklājot nākotnes sadarbības iespējas.

Mērķa grupa:
Jaunatnes padomju pārstāvji; jaunatnes politikas veidotāji, kas iesaistīti jaunatnes padomēs; Jaunatnes darbinieki, kas iesaistīti jaunatnes padomēs.
Visiem dalībniekiem jābūt vecākiem par 18 gadiem.
Angļu valodas zināšanas ir tādas, kas ļauj aktīvi iesaistīties.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 4. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-councils-local-and-international-realities.7088/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 
Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv