Piesakies projekta "PROTI un DARI!" pieredzes apmaiņas pasākumam Rīgā

Pieredzes apmaiņas pasākums norisināsies Rīgā šī gada 5. jūlijā. Tam aicināti pieteikties projekta "PROTI un DARI!" programmu vadītāji, mentori un projekta ieviešanā iesaistītie pašvaldību speciālisti.

Pasākuma norises vieta: Rīga, Mūkusalas iela 41, Konferenču zāle, 1. stāvs
Pasākuma norises laiks: provizoriski no plkst. 10:30 līdz 13:30.
Pasākuma dalībnieki: programmu vadītāji, mentori un projekta ieviešanā iesaistītie pašvaldību speciālisti.

Pieteikšanās pasākumam: aizpildot anketu tiešsaistē http://bit.do/Riga-PAP līdz 19.06.2019.

Pasākumā tiks sniegta informācija par projekta ieviešanas progresu, pārrunāta darba specifika ar dažādām jauniešu mērķa grupām un pašvaldību projekta ieviešanas pieredze.

Pasākuma laikā būs iespēja tikties ar citu pašvaldību kolēģiem un apspriest dažādus, ar projektu saistītus jautājumus. Līdz ar to pasākuma laikā aicinām būt aktīviem un dalīties ar saviem pieredzes stāstiem.