Piesakies pieredzes apmaiņas semināram Priekuļos

Šī gada 22. martā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta "PROTI un DARI!" ietvaros tiks organizēts pieredzes apmaiņas pasākums Priekuļu novada pašvaldībā.

Aicinām pasākumam pieteikties līdz 18. martam (plkst.12:00), aizpildot pieteikšanās anketu šeit: https://goo.gl/kRwxfB.

Pasākuma norises vieta: Priekuļu novada pašvaldība, Cēsu prospekts 1, Priekuļu saieta nama zāle (ieeja no pagalma puses).
Pasākuma norises laiks: provizoriski no plkst. 10:30 līdz 13:30.
Pasākuma dalībnieki: programmu vadītāji, mentori un projekta ieviešanā iesaistītie pašvaldību speciālisti.

Pasākumā sniegsim informāciju par projekta ieviešanas progresu, pārrunāsim darba specifiku ar dažādām jauniešu mērķa grupām un pašvaldību projekta ieviešanas pieredzi, apspriedīsim "Labās pieredzes platformas” izveides iespējas, kur katrs programmas vadītājs varētu ievietot aprakstu un iespējams arī aktivitātes veicēja kontaktinformāciju par jau noritējušām aktivitātēm IPP programmas īstenošanas laikā.

Pasākuma laikā būs iespēja tikties ar citu pašvaldību kolēģiem un apspriest dažādus, ar projektu saistītus jautājumus. Līdz ar to pasākuma laikā aicinām būt aktīviem un dalīties ar saviem pieredzes stāstiem.

Pasākuma darba kārtība.