Piesakies pasākumam RADOŠĀ NEDARBNĪCA

Vidzemes plānošanas reģions aicina visus interesentus piedalīties projekta „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos” noslēguma seminārā 27. septembrī Priekuļu novadā, viesu namā „Laso”, kurā aktīvākie Vidzemes jaunieši diskutēs ar politikas veidotājiem par jauniešiem atbilstošu uzņēmējdarbības instrumentu ieviešanu. Pieteikšanās: līdz 25. septembrim!

Projekta noslēguma seminārā jaunieši prezentēs projekta laikā izveidotās biznesa idejas un izstrādātās rekomendācijas jauniešu uzņēmējdarbības attīstīšanai pašvaldību, reģionālā un nacionālā līmenī. Par esošajiem un plānotajiem atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbībā runās Ekonomikas ministra padomniece Ilona un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras klientu apkalpošanas vadītāja Linda . Savukārt par pašvaldību iespējām uzņēmējdarbības veicināšanā stāstīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis.

Detalizēta semināra dienaskārtība un jauniešu biznesa ideju anotācijas.

Pieteikties pasākumam var līdz 25. septembrim šeit
Par to, kā jauniešiem gājis līdz šim, ko jaunu viņi ir ieguvuši piedaloties šajā projektā, varat uzzināt,noskatoties video.

Par projektu: Projekts tika uzsākts 2013. gada 1. februārī ar mērķi motivēt jauniešus uzsākt savu uzņēmējdarbību un radīt darbavietu sev un citiem lauku reģiona iedzīvotājiem. Projektā iesaistīti 30 jaunieši, vecumā no 18-30 gadiem, kuri vēlētos uzsākt savu uzņēmējdarbību. Projekta ietvaros notika 7 dienu treniņu – semināru cikls, kurā jauniešiem profesionāļu vadībā bija iespēja gūt padziļinātas zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, īstenošanu un būtiskākajiem ierobežojumiem, izmantojot radošu metodi – simulācijas spēli „Mans jaunais uzņēmums”.

Projektā piedalās jaunieši no Alūksnes, Amatas, Beverīnas, Cēsu, Gulbenes, Kocēnu, Lubānas, Jaunpiebalgas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Smiltenes, Strenču, Valkas novadiem.

Vairāk par projektu un tā aktivitātēm lasiet šeit.

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.