Piesakies mācībām par stratēģisko domāšanu, iesaistoties jaunatnes politikas veidošanā (Keep Calm and Think Strategically- Engaging with Youth Policy)

Ja esi iesaistīts darbā ar jaunatni, tad noteikti piesakies mācībām, kas šī gada pavasarī norisināsies Īrijā, Dublinā. Šīs mācības ir daļa no projekta "Europe Goes Local", kas atbalsta jaunatnes politiku pašvaldību līmenī. Tās ir paredzētas Jaunatnes stratēģijas izstrādei laika posmam no 2019.-2027. gadam. Pieteikšanās līdz 31. janvārim!

Mācības norisināsies no 27. līdz 29. martam. To galvenais mērķis ir izskaidrot darba ar jaunatni politiku Eiropas līmenī, kā arī atbalstīt darbā ar jaunatni iesaistītos, lai praktiski sasaistītu vietējo praksi ar Eiropas politiku.

Šīs ir starptautiskas mācības. Mācību aktivitātes būs paredzētas koordinatoriem un vadītājiem, tās pievērsīsies šādām jomām:

  • politika: kā tā tiek veidota un kā tā ietekmē mūsu darbu;
  • izaicinājumi, ar kuriem saskaras jauniešu organizācijas, iesaistoties politikā;
  • darba ar jaunatni aktualitātes vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī;
  • sniegt skaidrāku izpratni par Eiropas noteikumiem saistībā ar "Erasmus+" un pieteikšanās procesu;
  • iesaistīties un integrēt Eiropas politiku plānos un stratēģijās – kāpēc to ir vērts darīt?;
  • "Erasmus+": rīks, kurš var palīdzēt sasniegt politiskos mērķus;
  • pieredzes apmaiņa ar citu valstu kolēģiem.

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 31. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/keep-calm-and-think-strategically-engaging-with-youth-policy.7742/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv