Piesakies mācībām “NE(E)T working - towards inclusion in international youth work” par jauniešu NEET situācijā iesaisti Eiropas projektos

Mācības norisināsies no 18. līdz 22. novembrim Tallinā, Igaunijā, un tās būs lieliska iespēja dalībniekiem dalīties pieredzes stāstos, iegūt jaunas zināšanas darbam ar jauniešiem NEET situācijā, kā arī uzzināt, kā īstenot projektus programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Pieteikšanās mācībām tiešsaistē līdz 8. oktobrim.

Mācības balstītas pārliecībā, ka veiksmīgas starptautiskas sadarbības pamatā ir organizāciju partnerība, it īpaši, kad tiek runāts par jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti aktivitātēs. Tādēļ, lai nodrošinātu, ka jaunieši, kuri piedalās starptautiskā projektā, saņem sev nepieciešamo atbalstu, ir svarīgi sadarboties ar uzticamiem partneriem gan savā valstī, gan ārvalstīs.

Mācības paredzētas jaunatnes jomā strādājošajiem, sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem, kuri strādā ar NEET mērķa grupas jauniešiem un kuri ir ieinteresēti jauniešus iesaistīt starptautiskos jaunatnes projektos.

Mācību galvenie mērķi:
- izprast kopīgo un atšķirīgo jauniešu NEET situācijās pieredzes un izaicinājumus dažādās valstīs;
- balstoties uz pieredzes stāstiem, izprast kā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” var tikt izmantots darbā ar jauniešiem NEET situācijā;
- izveidot veiksmīgu starpvalstu sadarbību, kuras mērķis ir integrēt programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” nacionālā un starptautiskā līmenī;
- apgūt veidus, kā strādāt ar jauniešiem NEET situācijā minētajās ES jaunatnes jomas programmās;
- rast risinājumus, kā stratēģiski sadarboties ar citām organizācijām, lai iesaistītu jauniešus starptautiskos projektos.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 8. oktobrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ne-e-t-working-towards-inclusion-in-international-youth-work.7571/
Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.
Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.
Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas JSPA iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:
•    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
•    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
•    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Edgars Knohenfelds
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358066
edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv