Piesakies Kurzemes reģiona jaunatnes darbinieku apmācībām par mentoringu "Solis kopā"

Apmācību mērķis ir veicināt mentoringa kustības attīstību darbā ar jauniešiem, radīt jaunatnes darbiniekos izpratni par mentoringu, sniegt prasmes un zināšanas mentora pienākumu veikšanai. Tās notiks no 2016. gada 13. līdz 15. aprīlim, viesnīcā “Rezdience” Vandzenē, Talsu novadā. Pieteikšanās apmācībām līdz 1. aprīlim (ieskaitot).

Dalībnieku profils
Projekta "PROTI un DARI!" dalībnieki, Eiropas Brīvprātīgā darba projektos iesaistītie, kā arī citi jaunatnes darbinieki un jaunatnes organizāciju pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem.

Apmācību uzdevumi:

  • sniegt apmācību dalībniekiem teorētisku un praktisku informāciju par mentoringu;
  • analizēt mentoringa posmus un attīstības modeļus;
  • izprast mentora lomu un mērķus, attīstīt mentoram nepieciešamas kompetences;
  • sniegt atbalstu jauniešu mērķu uzstādīšanā un motivēšanā tos izpildīt;
  • atpazīt izaicinājumus un analizēt to iespējamos risinājumus;
  • veidot mentoru savstarpējo sadarbības tīklu nākotnes darbībai.

Apmācības vadīs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas!
Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Pieteikšanās, aizpildot anketu elektroniski: http://ej.uz/SOLISKOPAKURZEMEAPRILIS Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 4. aprīlim.

Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet – Iveta Tiltiņa, tālr.: 22046231, e-pasts: iveta.tiltina[@]redcross.lv.