Piesakies Eiropas Jaunatnes balvai!

Piesaki savu projektu kādā no Eiropas Jaunatnes balvas kategorijām! Ikviens jaunietis, kurš ir vecumā līdz 30 gadiem (dzimis pēc 1983. gada 1. janvāra) un ir no kādas no ES valstīm, Baltkrievijas vai Kosovas var pieteikt projektus astoņās kategorijās:


1.    Veselīgs dzīvesveids: uzturs, veselība, medicīna utt.;
2.    “Gudrā mācīšanās” (smart learning): izglītība, e-prasmes, atvērtā zinātne, informācija un izklaides;
3.    Kultūru iepazīšana: valodas, daudzveidība, jaunas kopienas;
4.    Zaļā domāšana: ilgtspējīga enerģētika, mobilitāte, viedās pilsētas, klimata pārmaiņas;
5.    Aktīva pilsonība: žurnālistika, sociālā kohēzija, cilvēku tiesības, dzimumu līdzcietība;
6.    Naudas lietas: finanses, nodarbinātība, līdzekļu piesaiste utt.;
7.    Atvērtās inovācijas: aplikācijas, izklaide, digitālās iespējas, IT;
8.    Speciālā 2016. gada balva: migrācija, integrācija, iekļaušana, bēgļu kustība.

Balvu pasniegšanas ceremonijā tiks godināti līdz 3 pārstāvjiem no katras kategorijas. Viens pārstāvis no projekta, kurš uzvarēs, tiks uzaicināts piedalīties Eiropas Jaunatnes balvas pasniegšanas ceremonijā, lai dalītos savā projekta pieredzē un saņemtu balvu klātienē.

Ceļa izdevumi tiks segti vienreizējā maksājumā.


Arī uzturēšanās izmaksas tiks segtas. Eiropas Jaunatnes balvas pasniegšanas ceremonija notiks Grācā (Austrijā) no 2016. gada 18. līdz 21. novembrim.


Projektu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 15. jūlijs.


Plašāka informācija: https://europa.eu/youth/node/35288_lv