Piesakies diskusijai "Kafija ar politiķiem" Tukumā

Deputāti, domes darbinieki, iestāžu vadītāji, nevalstisko un jauniešu organizāciju pārstāvji, jaunieši un citi interesenti aicināti pieteikties jau otrajām diskusijām: „Kafija ar politiķiem”, kas notiks 2015. gada 3. septembrī no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:30, Tukuma ledus hallē, Stadiona ielā 3, Tukumā.

Jaunieši un lēmuma pieņēmēji apmainīsies ar viedokļiem par to:

1. Kas jāzina jaunietim par pašvaldību un pašvaldībai par jaunieti?
2. Kāda ir informācijas pieejamība pašvaldībā?
3. Kā iesaistīt pagastos dzīvojošos jauniešus?
4. Kas ir brīvprātīgais darbs pašvaldībā, tā statusa noteikšana?

Kā notiek “Kafija ar politiķiem”?

„Kafija ar politiķiem” ir īpaši organizēta un sagatavota pēcpusdiena, kurā pie kafijas un tējas tasēm satiekas jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai neformālā un brīvā gaisotnē pārrunātu kādu noteiktu tematu, uzklausītu viens otra viedokli un kopā radītu jaunas idejas vai meklētu risinājumus jau esošajām problēmām. 

Diskusija tiek organizēta projekta "Jūties kā mājās!” "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” ietvaros.
Ikvienam ir iespēja iesaistīties kā dalībniekam, organizatoram un informācijas izplatītājam!
Pieteikšanās diskusijai: http://ej.uz/kafijaarpolitikiem

Informāciju par citām projekta "Jūties kā mājās!” aktivitātēm publicēta jauniešu centra mājas lapā www.tukumajauniesucentrs.lv un Tukuma novada pašvaldības mājas lapā www.tukums.lv

Informāciju sagatavoja: Dace Laukmane
Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķe jaunatnes lietu jautājumos
dace.laukmane@tukums.lv; 29176212