Piesakies apmaksātai tulkošanas praksei Eiropas Parlamentā

Foto: Alejandro Escamilla, www.unsplash.com

Lai veicinātu iegūto zināšanu pielietošanu praksē, kā arī, lai veidotu izpratni par darbu institūcijās, Eiropas Parlaments augstskolu absolventiem piedāvā iziet tulkošanas praksi Sekretariātā. Pieteikšanās praksei līdz 15. novembrim.

Lai pieteiktos tulkošanas praksei, augstskolu absolventiem jābūt:


-    ES dalībvalstu vai ES kandidātvalstu pilsoņiem;
-    dienā, kad sāksies prakse, jābūt pilngadīgam (18+);
-    uz prakses pieteikšanās termiņa brīdi jābūt iegūtām akadēmiskajām zināšanām vismaz trīs studiju gadu garumā;
-    jāpiemīt ideālām valodas zināšanām vienā no oficiālajām Eiropas Savienības vai kandidātvalstu valodām, un augstas izpratnes līmenī jāpārvalda vismaz divas citas ES oficiālās valodas;
-    iepriekš nav veikts prakses darbs vai algots darbs, kuru atmaksā Eiropas Savienības budžets, ilgāk par četrām nedēļām pēc kārtas.

 

Tulkošanas prakse noritēs Luksemburgā.


Informējam, ka 2014. gadā prakses stipendijas apmērs bija 1213, 55 EUR mēnesī. Prakses ilgums ir 3 mēneši. Izņēmuma kārtā to var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus.


Datumi, kad sāksies nākamās prakses:
-    1. janvāris;
-    1. aprīlis;
-    1. jūlijs;
-    1. oktobris.


Pieteikšanās periodi:
-    No 15. jūnija līdz 15. augustam (pusnaktij);
-    No 15. septembra līdz 15. novembrim (pusnaktij);
-    No 15. decembra līdz 15. februārim (pusnaktij);
-    No 15. marta līdz 15. maijam (pusnaktij).

 

Pirms pieteikšanās, lūdzu izlasi Internal Rules Governing Translation Traineeships.
Vairāk informācijas: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html