Piesakies apmācībām par sociālo iekļaušanu (All 4 Inclusion)

Apmācības norisināsies Slovākijā no 2018. gada 21. līdz 25. februārim. To galvenais uzdevums ir sniegt pārliecību un drosmi jaunatnes un sociālajiem darbiniekiem uzsākt iekļaujošus projektus ar jauktu iespēju grupām, izmantojot programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus. Pieteikšanās līdz 28. janvārim!

Mūsu mērķis ir padarīt programmu pēc iespējas iekļaujošāku, pieejamāku jauniešiem ar mazāk iespējām.

Šī ir apmācību "All 4 Inclusion" otrā daļa.

Šo apmācību mērķis ir nodrošināt turpinājumu pirmās fāzes dalībniekiem:

 • gūt zināšanas, kā īstenot iekļaušanu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos un izzināt dažādas iespējas iekļaujošam darbam ar jaunatni programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" (Eiropas Brīvprātīgais darbs un Jauniešu apmaiņas projekti);
 • sniegt jaunatnes darbiniekiem labāku izpratni par cilvēkiem ar mazāk iespējām (pamatkoncepti iekļaušanas jomā);
 • analizēt izaicinājumus un diskutēt par tiem;
 • uzlabot mijiedarbību starp vienkāršiem jauniešiem un jauniešiem ar mazāk iespējām;
 • iegūt kompetences, kā veicināt jauniešu ar mazāk iespējām mācīšanās procesu;
 • iepazīt dažādus iekļaušanas rīkus, metodes un pieejas;
 • apmainīties ar labās prakses piemēriem par to, kā iekļaujoši projekti var ietekmēt mērķgrupas dzīves ceļu;
 • veidot sadarbību starp organizācijām un sagatavot noteiktus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus, lai iesniegtu tos 2018. gada aprīļa projektu konkursā.

Dalībnieku profils:

 • jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki;
 • motivēti nākotnē izstrādāt iekļaujošus projektus programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā";
 • ieinteresēti izzināt programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējas;
 • dalībnieki var pieteikties tikai pāros (vismaz vienam no dalībniekiem ir jārunā angļu valodā).

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 28. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/all-4-inclusion-phase-2.7053/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu kordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv