Pieredzes apmaiņas seminārs Romā: kā jaunieti vislabāk sagatavot Eiropas Brīvprātīgā darba aktivitātēm?

No 16. līdz 19. maijam Romā notiks starptautisks pieredzes apmaiņas seminārs (“Seminar to sharing best practices on pre-departure training”), kurā klātesošie dalīsies pieredzē, kā jauniešus sagatavot Eiropas Brīvprātīgā darba aktivitātēm, īpaši akcentējot cilvēku ar ierobežotām iespējām iesaistīšanu. Pieteikšanās semināram līdz 27. aprīlim.


Semināra mērķis ir dalīties dažādās metodēs un mācību instrumentos, kas saistīti ar EBD pirmsaizbraukšanas apmācībām, īpaši pievēršot uzmanību, kā apmācībās iesaistīt jauniešus ar ierobežotām iespējām.
Semināra laikā tiks veicināta partnerību veidošanās starp EBD treneriem un organizācijām, uzlabotas zināšanas un kompetences, kā arī tiks radīts informatīvs buklets, ar kuru plānots dalīties ar citām EBD nosūtītājorganizācijām, jo īpaši tām, kas ir nesen akreditējušās.


Kas var pieteikties semināram?


Mentori, EBD projektu vadītāji, EBD treneri, ex brīvprātīgo apvienību pārstāvji. Kopumā seminārā piedalīsies 35 dalībnieki.


Seminārā tiks izmantotas neformālās izglītības metodes.


Semināra darba valoda – angļu. Dalībniekiem jāspēj brīvi komunicēt angļu valodā.

Pieteikties iespējams līdz 2016. gada 27. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/seminar-to-sharing-best-practices-on-pre-departure-training-16-19-may-2016-rome-italy.5608/


Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+" līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.
Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv