Pieejamas programmas "Jaunatne darbībā" vadlīnijas un e-formas 2013.gadam

Ir pieejamas programmas "Jaunatne darbībā" projektu vadlīnijas un e-formas 2013.gadam. Tās var atrast zem katra projektu veida apakšsadaļā Projekta iesniegšana