Pieejamas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu elektroniskās pieteikuma veidlapas

Ir pieejamas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu elektroniskās pieteikuma veidlapas, kuras nepieciešamas aizpildīt un iesniegt nākamajā projektu konkursa termiņā - līdz 2017. gada 2. februāra plkst. 13:00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika). Elektroniskās pieteikuma veidlapas pieejamas gan angļu, gan latviešu valodās.

Jauniešu apmaiņas projekti (angļu valodā)
Jauniešu apmaiņas projekti (latviešu valodā)

Eiropas Brīvprātīgā darba projekti (angļu valodā)
Eiropas Brīvprātīgā darba projekti (latviešu valodā)

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti (angļu valodā)
Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti (latviešu valodā)

Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā (angļu valodā)
Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā (latviešu valodā)

Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās (angļu valodā)
Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās (latviešu valodā)

Pieteikuma veidlapas Stratēģiskajiem Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem būs pieejamas 2017. gada sākumā.

Papildus informējam, ka ir pieejama arī nākamajam gadam izmantojamā Eiropas Brīvprātīgā darba akreditācijas pieteikuma veidlapa (angļu valodā).

Vēršam arī uzmanību, ka 2017. gadā mainīta 2. pamatdarbības projektu (Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā) pieteikumu iesniegšanas kārtība!

- Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - 2017. gada 26. aprīlis (līdz plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika).
- Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) - 2017. gada 2. februāris un 2017. gada 4. oktobris (līdz plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika).