Piedzīvojumu izglītības projekts "Jauniešu ideju spēles"

Šī gada marta un aprīļa nedēļu nogalēs norisinājās biedrības „Izdzīvo ideju” rīkotā iniciatīvas projekta 3 semināru cikls „Jauniešu ideju spēles”, ko atbalstīja programma "Jaunatne darbībā". Projekta mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar piedzīvojumu izglītības metodēm, dot iespēju apgūt piedzīvojumu pasākumu organizēšanas prasmes. Projektam tika piesaistīti un tajā piedalījās aptuveni 20 jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem.

3 nedēļas nogalēs laika posmā no sestdienas rīta līdz svētdienas pēcpusdienai kādā no Rīgas apkārtnes viesu namiem norisinājās semināri, kas ietvēra sevī apmācību kursu par trim dažādām tēmām. 2.-3. martā Jaunmārupē jaunieši seminārā darbojās tēmas „Kas ir piedzīvojums un piedzīvojumu izglītība?” ietvaros, 16.-17. martā Dobeles novada Slampes pagastā notika seminārs „Pilsētas medības un to organizēšana”, savukārt no 6. līdz 7. aprīlim Ķekavas novada Daugmales pagastā noritēja seminārs par pirmās palīdzības sniegšanu un piedzīvojumu spēlēm.

Visos semināros piedalījās vieni un tie paši jaunieši, kas iepriekš tika atlasīti ar pieteikuma anketu palīdzību. Visi jaunieši bija ļoti motivēti darboties - gan dalīties pieredzē, gan iegūt jaunas zināšanas -, jo dalībnieku vidū bija gan cilvēki ar āra dzīves pieredzi (veloorientēšanās, klinšu kāpšana, pārgājieni, laivu braucieni u.c), gan dažādi skolēni no vidusskolām Rīgas apkārtnē. Jaunieši atzīst, ka visi semināri tika aizvadīti pozitīvā un aktīvā gaisotnē, bija ļoti noderīgi un ļāva izprast āra dzīves un piedzīvojumu izglītības iespējas un priekšrocības, kas darbojas kā metožu kopums, kas savukārt ļauj attīstīt tādas prasmes kā līderība, komunikācija, sadarbība, lēmumu pieņemšana un daudzas citas sociālās prasmes, kuras projekta dalībnieki maija beigās izmantoja praksē, darbojoties un novadot piedzīvojumu pasākumu Olaines 1. un 2. vidusskolas 11. klasēm, tā radot šiem skolēniem papildus izglītošanās iespējas personiskajai izaugsmei. Prakses laikā projekta dalībniekiem bija iespēja izvērtēt savas spējas dažādās piedzīvojumu izglītības metodēs, pielietojot semināros gūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas.
      
Projekta rezultāts:       
Pēc projekta prakses daļas beigām jaunieši jau ir pietiekoši kompetenti, lai sāktu darboties patstāvīgi kā biedrības „Izdzīvo ideju” dalībnieki un turpinātu organizēt šādus piedzīvojumu izglītības pasākumus, tādā veidā veicinot sabiedrības personisko izaugsmi caur aktivitātēm svaigā gaisā, pozitīvā un aktīvā gaisotnē.

Projekta rezultāts ( jauniešu piedzīvojumu spēļu apkopojums, ko var izmantot jebkurš skolēns vai skolotājs organizējot aktivitātes savā skolā) un raksts par piedzīvojumu izglītību atrodams šeit:
http://ma6633.wix.com/izdzivoideju#!ideju-speles/c2ec

Jautājumi par piedzīvojumu izglītību un iespējām to pielietot klases saliedēšanas pasākumos, iespēju uzaicināt jauniešus novadīt piedzīvojumu kādai no Jūsu skolas klasēm, jauniešu grupām, lūdzu uzdot biedrības Izdzīvo ideju biedrei Irinai.

 


Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.