Piedalies Strukturētā dialoga Rīgas reģionālajā konferencē

2016.gada 6. jūnijā plkst. 12.20 Rīgā notiks Strukturētā dialoga Rīgas reģionālā konference. Norises vieta - Rīgas dome, Rātslaukums 1, 508. telpa.

Konferencē aicināti piedalīties jaunieši, pašvaldību lēmumu pieņēmēji un organizāciju pārstāvji, lai diskutētu par vienotu un iekļaujošu Eiropu!
Elektroniskā pieteikšanās konferencei: http://ejuz.lv/konference2016riga

Konferences galvenā tēma ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavo sabiedrībai”. Konferences laikā tiks apskatīti piemēri un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”.

Konferences darba kārtība:
12.20 Konferences atklāšana, iepazīšanās
Īsa atklāšana, dalībnieku savstarpējā iepazīšanās
13.00 Iekļaujoša Eiropa - tās izaicinājumi un sabiedrības loma izaicinājumu risināšanā
Iekļaujošās Eiropas izaicinājumu aktualizēšana, paskaidrošana
13.15 Rīgas reģiona aktualitātes un piemēri
Īss atskats uz reģiona vietējo konsultāciju kopsavilkumu, organizāciju piemēri par Strukturētā dialoga V cikla aktualizētajiem izaicinājumiem
14.00 Kafijas pauze
14.30 Kā veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā? -
Darbs grupās attīstot idejas no strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”
16.00 Darba grupu rezultātu prezentācijas
16.30 Kopsavilkums, noslēgums

Jautājumu gadījumā sazināties ar Rīgas reģiona koodinatori Gintu Salmiņu, T. 29256888, E-pasts: ginta.salmina[at]gmail.com

Konferenci organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar Rīgas reģiona koordinatoru „Baltijas Reģionālo fondu”.Vairāk par Strukturēto dialogu LJP mājas lapā www.ljp.lv

Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana, Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.