Piedalies Rīgas reģiona vienaudžu izglītotāju apmācībās “Jaunietis – Jaunietim”!

Publicitātes foto

VIENAUDŽU IZGLĪTĪBA ir process, kura laikā izglītoti un motivēti jaunieši veic dažādas izglītojošas aktivitātes savu vienaudžu vidū ar mērķi attīstīt zināšanas, attieksmes un iemaņas. Latvijā īpaši izplatīta ir vienaudžu izglītības programmu izstrāde veselības jomā, piemēram, par seksuāli reproduktīvo veselību, savstarpējām attiecībām u.tml.

Apācības notiks: 2015. gada 10. - 12. aprīlī,  viesu namā „Debesu bļoda”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā! Pieteikšanās līdz 26. martam!  

Apmācību mērķis:  Sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par vienaudžu izglītības konceptu un attīstīt prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai Latvijā.

Apmācību uzdevumi:

 - informēt dalībniekus par vienaudžu izglītības konceptu Latvijā un iespējām līdzdarboties;

 - aktualizēt neformālās izglītības dažādus aspektus un tās izmantošanu vienaudžu izglītībā;

 - padziļināt jauniešu izpratni par to, kā noris darbs ar grupu un sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti par dalībnieku iespējām sevi attīstīt kā vienaudžu izglītotājiem;

 - atbalstīt dalībniekus mācīšanās procesā, nodrošinot drošu un atbalstošu neformālās izglītības mācību vidi;

 - veidot savstarpējo vienaudžu izglītotāju sadarbības tīklu nākotnes darbībai.

Dalībnieku profils: 22 jaunieši vecumā no 13-18 gadiem ar nelielu pieredzi vai bez pieredzes vienaudžu izglītībā. Pieredze citos neformālās izglītības pasākumos vai tematiskās aktivitātēs tiks uzskatīta par priekšrocību.

Apmācības vadīs: Inese Šubēvica un Sintija Lase.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un mācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz mācību norises vietu gan jāsedz pašam/-ai. 

Piesakies, aizpildot anketu elektroniski: http://x8.lv/rigajaunietis līdz 26.martam! Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015.gada 31.martam. 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līga Siliņa, tālr.: 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas  reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv