Piedalies aptaujā un novērtē sadarbību ar JSPA 2017. gadā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina izteikt viedokli par JSPA un tās darbu 2017. gadā. Anketas aizpildīšana aizņems 5 minūtes.

Jūsu vērtējums un atgriezeniskā saite par mūsu darbību un atbalsta mehānismiem ir ļoti svarīga, lai mēs varētu pieņemt stratēģiski būtiskus lēmumus šo mehānismu uzlabošanā.

Anketa ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā! Droši dalieties ar aptauju, lai iegūstam pēc iespējas reprezentatīvāku atbilžu kopu!

Aptauju var aizpildīt līdz 28. janvārim (ieskaitot): https://goo.gl/forms/evrIyXnxh7Oz6fcJ3