Piedalies aptaujā

“World Leisure Organization” (ASV) vadībā jaunieši no 17 dažādām pasaules valstīm šobrīd veic pētījumu par jauniešu šībrīža aktualitātēm un tendencēm sava brīvā laika pavadīšanas ietvaros globālā līmenī. Projekta ietvaros arī Latvijā dzīvojošiem jauniem cilvēkiem tiek dota iespēja izteikt savu viedokli un prezentēt sevi kā daļiņu no Latvijas pasaulei.

Aptaujā iegūtie dati tiks apkopoti un analizēti, veidojot pirmo tāda veida materiālu grāmatas formā par pasaules jauniešu uzskatiem, interesēm, iespējām un vēlmēm saistībā ar šo tematu, pārstāvot viņu intereses starptautiski.

Izveidotais materiāls tiks prezentēts 2014. gadā ASV, Alabamā notiekošā World Leisure kongresā, līdzās Dienvidkorejai, Dienvidāfrikas Republikai, ASV, vairākām Eiropas valstīm, Ķīnai un Taivānai tajā tiks iekļauta arī sadaļa par Latviju, pateicoties šīs aptaujas dalībniekiem!

Aptauja ietver 5 jautājumus par personas brīvā laika pavadīšanas paradumiem - kādas aktivitātes un kāpēc tiek izvēlētas, un ko persona labprāt darītu sava brīvā laika ietvaros, ja viņu neierobežotu vieta, laiks vai līdzekļi.

Ja vēlies būt viens no respondentiem un pārstāvēt Latvijas jauniešus starptautiski – piedalies! Aptauja atrodama šeit: http://ej.uz/84aq

Informāciju sagatavoja:
Annija Matisone
a.matisone[at]gmail.com